Ikke fått skatteoppgjøret i juni? Dette kan være årsaken

Stig Flesland Ikke fått skatteoppgjøret

Alle får ikke skatteoppgjøret i juni. Det kan det være flere grunner til.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

  • Du er næringsdrivende, eller ektefelle av næringsdrivende. Du får oppgjøret ditt tidligst 15. august, selv om du er e-bruker. Deretter blir det løpende oppgjør frem til 24. oktober.
  • Du er lønnstaker/pensjonist som har søkt om utsettelse for å levere skattemeldingen.
  • Du har benyttet deg av leveringsfritaket (stille aksept), men sendt inn vedlegg til skattemeldingen på papir i tillegg.
  • Du har ikke oppgitt boligopplysninger i skattemeldingen din. Dette kan du sjekke opp og rette selv ved å sende inn skjema RF-1282.
  • Du og ektefellen din skattlegges sammen, og din ektefelles skattemelding krever manuell saksbehandling. Ektefeller får ikke skatteoppgjøret sitt før begges skattemeldinger er ferdig.
  • Du er kildeskattyter eller upersonlig skattyter (for eksempel et AS), og får som vanlig oppgjøret ditt til slutt; 24. oktober.
  • Din skattemelding er tatt ut i kontroll. Skatteetaten tar stikkprøver, og disse er altså tilfeldig valgte skattemeldinger.

Trenger du skattebistand? Bli medlem i Skattebetalerforeningen! Les mer om medlemstilbudet

Helt generelt er det slik at jo mer komplisert skattemelding du har og jo flere vedlegg, jo lengre tid kan det ta å behandle den.