Gullklokka forsvinner

Stig Flesland

Og det gjøres en rekke andre endringer i skattefrie gaver i arbeidsforhold.

 

Regjeringen foreslår å endre en rekke av grensene for skattefrie gaver i arbeidsforhold. Blant annet blir det ikke lenger skattefritt å motta gullklokka – slik det tidligere var.

Det foreslås å fjerne beløpsgrensen på 12.000 kroner for gullklokke med inskripsjon, en påskjønning du kunne få skattefritt dersom du hadde vært ansatt i 25 år i en bedrift.

Senker grense

Med dagens regler kan arbeidstaker også motta en skattefri gave på 8.000 kroner dersom vedkommende har vært ansatt i 25 år. Denne grensen foreslås nå senket til 20 år, og i tillegg er det mulig å gi en slik gave hvert tiende år ekstra arbeidstaker er ansatt.

Det er også mulig å gi gaver når arbeidstaker gifter seg, fyller rundt år (fra og med fylte 50 år), når arbeidstaker slutter etter minst ti år i bedriften eller går av med pensjon – og til slutt hvis bedriften har bestått i 25 år eller i et tall som er delelig med 25. Beløpsgrensen her har vært 3.000 kroner, men denne foreslås hevet til 4.000 kroner.

Inkluderer alle gaver

Den årlige beløpsgrensen for andre gaver (julegave, sommergave eller lignende) blir videreført og er fortsatt på 1.000 kroner.

Imidlertid blir det presisert at beløpsgrensene vil gjelde samlet for alle gaver arbeidstaker mottar i arbeidsforholdet – uavhengig av om de kommer direkte fra arbeidsgiver eller fra en tredjepart.

Skattefritaket for gaver av «bagatellmessig verdi», altså en blomsterbukett, rimelige vinflasker eller lignende, vil fortsatt gjelde i tillegg til beløpsgrensene ellers. Dette gjelder uavhengig av hvem som har gitt gaven.

Til slutt fjernes skattefritaket for premier på inntil 2.500 kroner for forslag til forbedringer i arbeidsgivers bedrift.