Skattemeldingen: Solgte du bolig i 2017?

Stig Flesland

I enkelte tilfeller har salg av bolig betydning for skatten – og dermed skattemeldingen. Og her kan det dukke opp en skattefelle som du bør være klar over.

 

Gevinst ved salg av egen bolig er skattefri dersom du har:

  1. eid eiendommen i mer enn ett år, og
  2. brukt den som egen boligeiendom i minst ett av de to siste årene før salget. Det er ikke krav om at botiden skal være sammenhengende, slik at flere perioder innenfor de siste to årene før salget kan legges sammen.

Mulig skattefelle

Eiertiden begynner å løpe fra det tidspunktet kjøper får eiendomsretten til eiendommen. Ved overdragelse (kjøp) av bolig er dette normalt «nøkkeldagen», altså fra overtakelsesdagen.

Dersom en selv har stått for oppføring av boligen, starter eiertiden å løpe fra da boligen ble tatt i bruk. Har kommunen utstedt ferdigattest fra et tidligere tidspunkt, starter eiertiden da.

Eiertiden stopper å løpe når det inngås avtale om salg (realisasjon) av eiendommen. En avtale er inngått så snart de viktigste punktene er klarlagt, blant annet kjøpesummen.

Legg merke til at aksept av bindende bud anses som en slik avtale.

Eksempel: Erlend har eid boligen i Tromsø i mange år. Boligen har tidligere vært utleid, men 10. januar 2016 flytter Erlend inn. Avtale om salg blir inngått 5. januar 2017, med avtalt overtakelse 20. januar 2017. Erlend oppfyller ikke kravet til botid, fordi botiden slutter å løpe ved kontraktsinngåelsen 5. januar 2017. Dette gjelder selv om Erlend blir boende i boligen til 20. januar 2017.