Les dette før du leverer skattemeldingen (selvangivelsen)

Sigbjørn Sørensen

Skatteetaten har signalisert at den elektroniske skattemeldingen (selvangivelsen) blir klar 4. april. Du har da tiden frem til 30. april til å kontrollere denne, og å gjøre endringer eller tilføyelser. Har du kontroll på alt du skal ha kontroll på?

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Dersom du er lønnsmottaker eller pensjonist og ikke har endringer eller tilføyelser, slipper du å sende inn skattemeldingen innen fristen (leveringsfritak). Men det er ikke sikkert alle opplysningene om deg stemmer – kan hende har du noen fradragsberettigede utgifter som ikke er forhåndsutfylt.

Husk at uansett om du gjør endringer eller ikke, har du et selvstendig ansvar for at opplysningene i skattemeldingen er «korrekte og fullstendige».

Hva må du gjøre?

Du må sjekke opplysningene som er forhåndsutfylt mot det du har av oppgaver fra arbeidsgiver, banker og andre som har sendt inn opplysninger om deg. Husk at det er fire temaer her: inntekt, fradrag, formue og gjeld.

Pass på å dobbeltsjekke beløpene som er angitt: Er ligningsverdien på eiendommen din korrekt, har skattekontoret beregnet korrekt gevinst ved salg, stemmer lønnen med det som er følger av lønnsoppgaven du har fått fra din arbeidsgiver?

Det er en rekke opplysninger som verken blir innberettet av andre eller som skattekontoret selv sitter på, og dette må du tilføye. Dette gjelder både på inntekts- og fradragssiden, og også for formuespostene.

Du bør stille deg spørsmålet om det er noen viktige endringer i ditt liv siden i fjor og som kan påvirke skatten din: Har du solgt bolig? mottatt arv? fått ny jobb? solgt aksjer? barnet begynt i barnehage? etc.

Du skal være spesielt oppmerksom dersom du har inntekt eller formue fra utlandet. En ting er at du har rapporteringsplikt for dette, men husk på at skatteloven og skatteavtalene har mekanismer som skal hindre at du skattlegges for samme inntekt eller formue i flere land. Pass på å kreve kredit eller nedsettelse dersom det er aktuelt.

Gi opplysninger

Er du i tvil om en inntekt er skattepliktig eller ikke, eller om en utgift er fradragsberettiget eller ikke, kan du la tvilen komme deg selv til gode i skattemeldingen. Det er greit å la være å føre opp den aktuelle inntekten og det er tilsvarende greit å føre opp fradraget, men det er helt avgjørende da at du gir utfyllende opplysninger om dette og forklarer hva du har gjort og hvorfor.

Skriv derfor et vedlegg til skattemeldingen som vil gi skattekontoret tilstrekkelig grunnlag for å ta opp det aktuelle spørsmålet.

I skattemeldingen for inntektsåret 2017 vil det ikke være et eget merknadsfelt (tidligere post 5.0) der du kan skrive inn fritekst. Selv om fritekstfeltet er fjernet er det like sentralt som før å gi utfyllende opplysninger – nå blir det derfor viktig å sende et eget vedlegg til skattemeldingen dersom du skal gi tilleggsopplysninger.