Har du hytte? Tjen penger på den i påsken!

Sigbjørn Sørensen

Det kan være lettjente penger å leie ut hytta noen dager i påsken dersom du ikke skal bruke den selv. Men visste du at det er din egen bruk av hytta som avgjør hvordan inntekten skal skattlegges?

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Interessen for hytter har økt kraftig de siste årene – og med en snørik vinter som i år innebærer det at du kan tjene gode penger, kanskje også skattefrie, hvis du leier ut hytta når du ikke bruker den selv.

Det er nettopp din egen bruk som avgjør hvordan inntektene skal behandles skattemessig.

Bruker hytta selv

Dersom du bruker hytta selv, og leier ut i de periodene du ikke bruker den, vil de gunstigste skattereglene slå inn. Det betyr at 85 prosent av utleieinntekten over 10.000 kroner beskattes som kapitalinntekt (23 prosent i 2018).

Hvis du leier ut en hytte du selv bruker har du ikke krav på fradrag for for eksempel vedlikehold. Nytt for 2018 er at du heller ikke får fradrag for provisjon til utleiebyrå.

Selv om det er noe som trekkes før utbetaling til deg som utleier, inngår dette beløpet i beregning av skattepliktig inntekt.

Eksempel på utleie av hytte du selv bruker:

Leieinntekter 20 000
Gebyr til utleiebyrå 600
Fribeløp 10 000
Skattemessig overskudd 10 000
Skattepliktig inntekt 8 500
Skatt (8 500*23 prosent) 1 955

Skattepliktig inntekt for deg beregnes ut fra bruttoinntekten på 20 000 kroner, selv om du bare får utbetalt 19 400 kroner fra utleiebyrået.

Bruker ikke hytta selv

Dersom du ikke bruker hytta noe selv, vil hytta fremstå som en ren utleiehytte og da vil skatteplikten ramme deg fra første krone.

Fordelen med dette er at du har krav på fradrag for alle utgifter knyttet til utleie. Det kan for eksempel være vedlikehold, utgifter til utleiebyrå, eventuelle kjøreturer for å inspisere hytta og så videre.

Skulle du ha behov for bistand knyttet til utleie av hytte så er det bare å kontakte SBF Skatteadvokater på telefon 45 95 61 71 eller på e-post sbf@skatt.no