Høyere formuesskatt for utleieboliger

Stig Flesland

Regjeringens forslag om å kutte formuesskatten gir lavere formuesskatt til mange. Men det dersom du har utleiebolig (sekundærbolig) er det likevel grunn til å holde tilbake jubelen.

Kuttet i formuesskatt på 0,05 prosentpoeng – fra 0,85 prosent til 0,8 prosent – og økningen i bunnfradrag motvirkes nemlig av at verdsettelsen av sekundærboliger foreslås økt fra 70 til 80 prosent.

Isolert sett vil dette si at formuesskatten på utleieboliger blir skjerpet neste år.

Har du en utleiebolig verdt 2 millioner kroner, vil den økte skatten være på 900 kroner dersom du er i formuesskatteposisjon, mens dersom utleieboligen er verdt 5 millioner kroner vil skatteøkningen være på 2.250 kroner.