Dette legger skattemyndighetene til grunn at du skal tjene i 2018

Stig Flesland

Har du noen gang lurt på hvordan Skatteetaten finner ut hvor mye du tjener når de skal beregne hvor mye skatt du skal betale?

Svaret, i hvert fall for 2018, er å lese her:

Skattedirektoratet tar utgangspunkt i opplysningene de har fra 2016 og justerer disse opplysningene automatisk. For i år regner Skattedirektoratet med følgende utvikling fra 2016 til 2018:

  • 5,5 prosent økning i lønn og næring
  • 4,7 prosent økning for pensjon og stønader
  • renteinntekter er holdt uendret
  • renteutgifter er holdt uendret
  • påslag i formuesverdi primærbolig fra 2016 til 2018 er 2,0 prosent
  • påslag i formuesverdi for sekundærbolig er 14,8 prosent
  • for fritidseiendom er verdien holdt uendret
  • for øvrig formue er påslaget 8,0 prosent