Mulig helomvending i Sverige: Riksrevisjonen vil gjeninnføre revisjonsplikt for alle AS

Stig Flesland

Den svenske Riksrevisjonen tok rett før jul til orde for å gjeninnføre revisjonsplikten for aksjeselskaper.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Svenskene avskaffet revisjonsplikten for små aksjeselskaper i 2010. Men nå viser en granskning utført av Riksrevisjonen i Sverige at reformen har hatt få positive effekter og at den har medført en økt risiko for skattejuks og gjort det vanskeligere å arbeide mot økonomisk kriminalitet.

Få fordeler

Hverken lønnsomhet, vekst eller andre parametre har vist tegn til bedring, skriver Riksrevisjonen, som peker på at den mest synlige positive effekten er den konkrete innsparingen hvert enkelt aksjeselskap har hatt på å kutte revisjonskostnader.

I snitt dreier det seg om 10.000 kroner.

Dårligere kontrollmuligheter

Riksrevisjonen peker også på at kontrollvirksomheten har blitt vanskeligere, ettersom antall anmeldelser fra revisorer til Ekobrottsmyndigheten har falt kraftig.

I tillegg har det blitt avgitt færre såkalte «urene revisjonsberetninger» – altså beretninger som tar forbehold eller peker på feil eller lovbrudd hos det enkelte selskapet.

Riksrevisjonen i Sverige anbefaler derfor at revisjonsplikten for små aksjeselskap gjeninnføres.

Les hele meldingen her