Kan jobben gi deg en julegave uten at du må betale skatt?

Stig Flesland

I utgangspunktet er alt du som arbeidstaker mottar fra din arbeidsgiver – i form av penger, gjenstander eller tjenester – skattepliktig. Noen gaver i arbeidsforhold kan du imidlertid motta skattefritt.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

For at en gave gitt i et arbeidsforhold skal være skattefri, må følgende generelle vilkår være oppfylt:

  • Gaven må ikke være i kontanter eller et gavekort som kan innløses i kontanter. Men som ansatt kan du kjøpe gaven selv, gi arbeidsgiver kvitteringen og få refundert utlegget.
  • Gaver til de ansatte må være en generell ordning i bedriften. Det blir for eksempel ikke godtatt at kun ledere skal få gaver, og ikke de andre ansatte.
  • Gavens verdi må ikke overstige grensebeløpene som er fastsatt (se nedenfor). Er gavens verdi høyere, beskattes kun det overskytende.

Felles for alle gavene, bortsett fra de såkalte «julekurv-gavene», er at arbeidsgiver får fradrag for utgiften.

Nedenfor finner du en oversikt over forskjellige typer skattefrie gaver i arbeidsforhold, samt beløpsgrensene for gavene:

Julegave eller andre gaver i løpet av året

Gaver fra arbeidsgiver til ansatt regnes ikke som skattepliktig inntekt for mottakeren så lenge arbeidsgiverens utgifter til slike gaver ikke overstiger 1.000 kroner i løpet av inntektsåret for den enkelte lønnstaker, og arbeidsgiver ikke krever fradrag for utgiftene i sin skattepliktige inntekt.

Lang og tro tjeneste

Gave fra arbeidsgiver i anledning av mottakerens 25, 40, 50 eller 60 års tjenestetid i bedriften, regnes ikke som skattepliktig inntekt når gaven består i annet enn pengebeløp. Dette gjelder bare for verdier inntil 8.000 kroner. Når gaven består i gullklokke med inskripsjon kan verdien av gaven økes med inntil 50 prosent (12.000 kroner). Man kan gjerne bruke andre runde år enn de som er nevnt, for eksempel bytte ut 25 års jubileum med 30 år. Man kan derimot ikke ha hyppigere markeringer, og man kan ikke gi skattefri gave for tjenestetid under 25 år.

Bedriftsjubileum

Jubileumsgave fra arbeidsgiver regnes ikke som skattepliktig inntekt når gaven består av annet enn pengebeløp. Dette gjelder bare for verdier inntil 3.000 kroner. Som jubileumsgave regnes gave fra arbeidsgiver i anledning at bedriften har bestått i 25 år eller i et antall år som er delelig med 25, for eksempel 50, 75 eller 100. Dersom jubileumsgave er gitt i anledning av at bedriften har bestått i 50 år, eller et antall år som er delelig med 50, for eksempel 100, 150…, regnes verdien inntil ytterligere 50 prosent av nevnte beløp ikke som skattepliktig inntekt (4.500 kroner).

Oppmerksomhetsgave

Din arbeidsgiver kan gi deg en oppmerksomhetsgave når du gifter deg, fyller år, går av med pensjon eller slutter. Gave kan gis til en verdi av inntil 3.000 kroner når du som ansatt gifter deg eller fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år. Det samme gjelder når du går av med pensjon, eller slutter av annen grunn etter minst ti år i bedriften. Kravet om at du har jobbet i bedriften i minst ti år gjelder, ifølge en muntlig uttalelse fra Finansdepartementet, kun når du slutter og ikke når du går av med pensjon.

Gode forslag

Premie fra arbeidsgiver for forslag til forbedring av bedriftens organisasjon og arbeidsmetoder, regnes ikke som skattepliktig for mottakeren når premien består av annet enn pengebeløp. Dette gjelder bare for verdier inntil 2.500 kroner. Dette fritaket gjelder kun én premie per år per ansatt.

NB! I løpet av et år kan flere av de skattefrie gavealternativene ovenfor kombineres.