Ville ikke vente på skattelistene – kredittsjekket kjendiser

Stig Flesland

Foto: Colourbox

Skattelistene skulle blitt offentliggjort for pressen klokken 03.00 natt til fredag 14. oktober. Imidlertid hadde blant annet Dagens Næringsliv begynt å publisere ligningstall før dette.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Ifølge saker publisert av NTB og fagbladet Journalisten benyttet journalistene i Dagens Næringsliv seg av opplysninger som de kjøpte fra kredittselskaper.

Det medførte at Skatteetaten måtte fremskynde offentliggjøringen av skattelistene til kl. 23.00 torsdag 13. oktober.

– At skattelistene er blitt offentlig tilgjengelige gjennom kredittselskap er etter vårt syn svært uheldig. Vi vil nøye vurdere om det er behov for å stramme inn regelverket for distribusjon av ligningsopplysninger til kredittselskaper, sier kommunikasjonsdirektør Mariken Holter.

Datatilsynet skeptiske

Også Datatilsynet er skeptiske til publiseringen, ettersom tallene ble hentet ut fra kredittopplysningsbyråer.

– Hvis saken fremstår slik du beskriver den, så er jeg i tvil om man oppfyller kravet til saklig behov. En virksomhet kan be om kredittsjekk av enkeltpersoner dersom det er en saklig grunn til det, og journalistisk virksomhet vil i utgangspunktet ikke falle inn under denne definisjonen, sier Kim Ellertsen, avdelingsdirektør i Datatilsynet – som for tiden er på jobbseminar i utlandet og dermed ikke har fått sett saken.

Kim Ellertsen, avdelingsdirektør i Datatilsynet. (Foto: Åsa Mikkelsen)
Kim Ellertsen, avdelingsdirektør i Datatilsynet. (Foto: Åsa Mikkelsen)

Les også Datatilsynets faktaside om kredittsjekk

Blitt sjekket? Du kan klage

– Hva kan enkeltpersoner gjøre som har blitt kredittsjekket på urettmessig grunnlag – kan de klage?

– Ja, det ligger en helt klar mulighet til å gjøre det. Dette er også en av årsakene til at kredittbyråene sender ut gjenpartsbrev til den som blir kredittsjekket, slik at vedkommende skal kunne imøtegå opplysningene og etterprøve det saklige behovet. Vi har en del klager på dette hvert år.

– Det vil si at alle som har blitt kredittsjekket av Dagens Næringsliv kan klage til Datatilsynet?

– Det er riktig.

– Kommer Datatilsynet til å følge opp denne saken?

– Det er noe som helt klart ligger i vårt mandat og i vår oppgave. Om vi kommer til å gjøre det er for tidlig å si. Ut i fra det du beskriver vil jeg slettes ikke utelukke det, men vi må først få en oversikt over saken før jeg kan si noe mer om det.

Oppfylt kravet?

Amund Djuve, sjefredaktør i DN, mener avisen har sitt på det tørre.

– Mener du at dere har oppfylt dette kravet til saklig grunn?

– Ja, skriver Djuve i en epost.