Skattelette til pensjonister: Du kan få mer penger i år

Stig Flesland

Pensjonister ble tilgodesett med skattelette da regjeringen la frem revidert budsjett i mai. Men for å dra nytte av pengene i år må du selv ta grep.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Pensjonister har kommet dårlig ut med tanke på reguleringen av pensjonen de siste årene. Antageligvis var det dette regjeringen hadde i tankene da den fremla revidert nasjonalbudsjett. Der lå det nemlig en skattelette til pensjonistene som kommer til å koste nærmere en milliard kroner neste år.

Lette i inntektsskatt

Regjeringen foreslo – og fikk gjennom – et forslag om å øke satsen i minstefradraget for pensjon fra 29 til 31 prosent. I tillegg økes øvre grense fra 75.000 til 81.200 kroner.

– Skatteletten vil bedre inntektsutviklingen for pensjonister, en utvikling som har vært god over en lengre periode, selv om enkelte av pensjonistene, i likhet med mange andre grupper, har fått en nedgang i realinntekten de siste årene, skriver regjeringen i budsjettforslaget.

Endringen gjelder fra og med i år, og Finansdepartementet anslår at skatteletten har en verdi på 840 millioner kroner neste år. Imidlertid regner de med at ikke alle kommer til å benytte seg av denne skatteletten i år.

For å dra nytte av dette må nemlig skattekortet endres, hvis ikke kommer pengene først til utbetaling som penger til gode på neste års skatteoppgjør. Hvis du vil ha pengene i år, lønner det seg altså å endre skattekortet på www.altinn.no.

Pensjon som hovedinntekt

Det er først og fremst personer med pensjon som hovedinntekt som kan nyttiggjøre seg denne skatteletten. Kombinasjonen av økning i sats og øvre grense gir en skattelette til alle som betaler skatt av pensjonen. Det vil si alle som har en pensjonsinntekt som er høyere enn omtrent 190.500 kroner, og som heller ikke har betydelig lønnsinntekt.

De som allerede har minstefradrag som tilsvarer øvre grense for lønn vil ikke få skattelette.