Bistår Legeforeningen

Stig Flesland

Foto: Legeforeningen

Skattebetalerforeningen har inngått samarbeidsavtale med Legeforeningen. Avtalen trer i kraft 1. september 2017 og i første omgang er det en prøvetid på et halvt år før avtalen skal evalueres.

Avtalen gir medlemmer i Legeforeningen anledning til å få hjelp fra Skattebetalerforeningen innen rettsområdene skatt, avgift og familierett på samme vilkår som vanlige medlemmer i Skattebetalerforeningen.

Les mer om medlemsfordelene i Skattebetalerforeningen

Næringsdrivende leger kan i tillegg få hjelp i selskapsrettslige spørsmål.

– Vi har spisskompetanse som medlemmene i Legeforeningen nå kan benytte seg av, sier Karine Ugland Virik, administrerende direktør i Skattebetalerforeningen.

– Dette samarbeidet kommer til å styrke begge partene, og vi ser med stor glede frem til å kunne bistå medlemmene i Legeforeningen.

Om Skattebetalerforeningen

Skattebetalerforeningen er spesialister på skatt i vid forstand, og har inngående kjennskap til reglene om inntektsskatt, formuesskatt, merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og dokumentavgift. Foreningen har også kompetanse innenfor områdene arverett, generasjonsskifte, selskapsrett, pensjon og trygd.

 

Om Legeforeningen

Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens formål er å jobbe for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og å arbeide med helsepolitiske spørsmål.