Kun 36 søkte om utsatt formuesskatt

Stig Flesland

Ordningen ble lansert med brask og bram før jul. Nå viser det seg at det praktisk talt ikke er noen som trenger å utsette betaling av formuesskatt.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

I forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2017 var en av nyhetene at eiere av virksomheter som går med underskudd, kan utsette formuesskatten i to år.

– Selv om tilgangen på kapital generelt er god i næringslivet, sliter noen virksomheter med finansiering til å opprettholde aktiviteten. Regjeringen ønsker å gi hjelp til eierne, slik at de ikke trenger å ta penger ut av virksomheten for å betale formuesskatt, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Personlige eiere av virksomheter med underskudd kunne dermed kreve å få utsatt betalingen av formuesskatt på aksjer, andeler i deltakerlignende selskaper og driftsmidler i enkeltpersonsforetak i to år, inntektsårene 2016 og 2017.

Ingen interesse

Nå viser tall Skattebetaleren har fått fra Skattedirektoratet at ordningen i praksis ikke har vært interessant eller nødvendig. Per 1. juni var det bare 36 skattytere som hadde søkt om utsatt betaling av formuesskatten for 2016.

Og for virkelig å vise hvor liten interessen er: Ingen av de 36 som har sendt inn søknadsskjemaet som vedlegg til skattemeldingen har fylt det ut med hvilken formuesskatt som søkes utsatt.

Finansdepartementet innrømmer at bruken av ordningen er lav, men synes likevel det er for tidlig å avskrive den midlertidige ordningen helt og fullt.

– Bakgrunnen for ordningen var at regjeringen ønsket å gi hjelp til eiere som eventuelt har problemer med finansiering av virksomheten slik at disse skulle slippe å ta penger ut av virksomheten for å betale formuesskatt. Ordningen er midlertidig og begrenset til formuesskatt i inntektsårene 2016 og 2017. Mange næringsdrivende har leveringsfrist til utløpet av juni, så den endelige oversikten over bruken av ordningen er ikke klar ennå. Foreløpig er det for tidlig å vite hva som blir faktisk bruk av ordningen og hva en eventuell lav bruk skyldes, skriver statssekretær Jørgen Næsje (FrP) i Finansdepartementet i en epost til Skattebetaleren.