Kan tape titusener i skatt

Stig Flesland

Eldre som har fått fast opphold på sykehjem opplever at primærboligen har blitt gjort om til sekundærbolig i skattemeldingen av Skatteetaten. Denne lille omklassifiseringen kan koste de eldre dyrt.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Dersom du eller noen du kjenner eier en bolig, men blir lagt inn på sykehjem og får fast opphold der, oppstår det et problem. Minst ett problem. Det første er hva du gjør med primærboligen, om den skal beholdes, lånes bort til familie, leies ut eller selges. Det andre er hvordan den behandles i skattemeldingen.

Dersom du velger å beholde boligen selv, skal den betraktes som din primærbolig. Det har Skatteetaten selv lagt til grunn i sin Skatte-ABC og i brev til Seniorsaken. Her står det at dersom skattyter kan sannsynliggjøre at han/hun ikke kan bruke boligen som sitt hjem på grunn av forhold som vedkommende ikke har rådighet over, for eksempel alder eller helsemessige grunner, skal den fortsatt anses som primærbolig. Forutsetningen er at boligen ikke har vært utleid i det aktuelle tidsrommet.

Dette kan slå svært hardt ut for eldre som betaler formuesskatt. For å vise det med et eksempel:

Eva eier en bolig i Oslo som har markedsverdi på 6 millioner kroner som hun ikke bruker på grunn av at hun bor på sykehjem. Boligen har en ligningsverdi (2016) på 1,5 millioner kroner som primærbolig, men dersom boligen regnes som sekundærbolig er ligningsverdien (2016) på hele 4,8 millioner kroner. For inntektsåret 2016 må Eva dermed betale 28.050 kroner mer i formuesskatt dersom boligen klassifiseres som sekundærbolig.

Endret for 400 personer

– Dette er en problemstilling som Skatteetaten er klar over kan forekomme. I vår gjennomførte vi en kartlegging av hvem dette kunne gjelde, og endret boligens klassifisering fra sekundærbolig til primærbolig for omtrent 400 personer. Dette var alle vi klarte å identifisere, men det kan gjelde flere, skriver Mariken Holter, kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten i en epost til Skattebetaleren.

– Problemstillingen oppstår ved at eldre som bor lenger enn 6 måneder på institusjon (som kommunale eller private sykehjem) i mange tilfeller  blir folkeregistrert bosatt på institusjonen. Dette vil endre seg med den nye folkeregisterloven, som trer i kraft 1. oktober 2017. Med den nye loven skal man fortsatt være folkeregistrert bosatt i sin egen bolig, også etter man har vært på for eksempel et sykehjem i mer enn 6 måneder.

Dersom du som medlem i Skattebetalerforeningen oppdager at primærboligen feilaktig er registert som sekundærbolig kan du enten ta kontakt med Skatteetaten eller du kan ta kontakt med oss.