Dagens skattetips: Er du student med deltidsjobb?

Stig Flesland

Ungdommer har ofte en ganske enkel økonomi – og dermed få fradragsmuligheter. Imidlertid finnes det en gullkantet mulighet som mange fortsatt ikke er klar over.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Pendlerfradrag

Hvis du som student i fjor hadde heltidsarbeid på studiestedet i sommerferien og pendlet hjem til hjemstedet i denne perioden, har du krav på fradrag.

Du har da bodd borte fra hjemmet på grunn av arbeidet, og som pendler vil du ha krav på fradrag for merutgifter til kost med 200 kroner per døgn i disse ukene.

Fradraget kan derfor komme svært godt med i en slunken studentøkonomi. Hvis du for eksempel hadde sommerjobb på studiestedet i 8 uker kan du få fradrag for merutgifter til kost på 56 dager x 200 kroner = 11.200 kroner.

Ta vare på kvitteringer!

Det er du selv som må kreve dette fradraget, og du må også sannsynliggjøre at du har reist hjem tilstrekkelig ofte. Du bør ta vare på tog-, buss- eller flybilletter som viser at du faktisk har pendlet i tilstrekkelig grad. Dersom du benytter egen bil er det fornuftig å føre kjørebok og ta vare på kvitteringer fra bomstasjoner eller lignende.