Dagens skattetips: Salg av arvet bolig kan gi fradrag

Stig Flesland

Foto: Colourbox

Har du i løpet av 2016 arvet – og deretter solgt – en bolig? I så fall kan det være at du kan tjene godt på å lese videre!

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Fremgangsmåte

Vi kan vise dette med et eksempel:

Maria arvet bolig fra sin mor i oktober 2016, og hun selger denne boligen kort tid etter dødsfallet for 4 millioner kroner.

Moren hadde bodd i boligen lenge og kunne solgt skattefritt. Det innebærer at når Maria arver boligen og deretter selger den skal hun skatte av forskjellen mellom markedsverdien på dødstidspunktet og salgssummen.

I Marias tilfelle skjer salget så kort tid etter at vi forutsetter at det ikke er hverken skattepliktig gevinst eller tap knyttet til salget.

Omkostninger

Maria er fornøyd med å få 4 millioner kroner (salgssum) skattefritt. Men i tillegg kan hun nå kreve fradrag for omkostningene ved salget (megler og lignende) ettersom salget er skattepliktig (selv om salgssummen er den samme som inngangsverdien).

Til sammen måtte Maria ut med 120.000 kroner i omkostninger, og hun kan nå få fradrag for dette i skattemeldingen. Den sparte skatten utgjør 30.000 kroner (25 prosent av 120.000 kroner).

Er du medlem og trenger du vår bistand? Kontakt oss på Skattehjelptelefonen 22 97 97 10 eller på post@skatt.no!