Dagens skattetips: Muligheten du har mistet

Stig Flesland

Tidligere år har du hatt mulighet til å rette feil fra tidligere år – uten å måtte klage. I år forsvant den muligheten. Hva betyr det for deg?

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Muligheten som var

Reglene om summarisk ordning ble opphevet fra og med 1. januar 2017. Dette var regler som gikk ut på at endringer som gjaldt de to siste inntektsårene kunne tas med ved årets ligning.

Ordningen gjaldt bare for netto inntektstillegg eller fradrag som ikke oversteg 30.000 kroner, eventuelt 50.000 kroner i formue.

Ny mulighet – men ikke i år

Denne regelen ble erstattet av en mulighet til å rette opplysninger inntil tre år tilbake i tid. Imidlertid gjelder ikke denne muligheten opplysninger som er gitt før 1. januar 2017.

Dermed havner skattebetalere som vil rette opp feil fra i fjor i et vakum.

I og med at reglene er opphevet kan man ikke ta med fradrag for tidligere år i årets skattemelding. I stedet må du gjøre det på en langt mer tungvint måte: Du må be om endring for tidligere år, og det vil i praksis si at du må klage.

Trenger du vår bistand? Kontakt oss på Skattehjelptelefonen eller på post@skatt.no!