Bør du gjennomføre arveoppgjøret nå?

Stig Flesland

Mange mener et regjeringsskifte til høsten vil medføre store endringer i skattereglene. Hva har det eventuelt å si for arveoppgjøret ditt?

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

De siste årene har antall tinglyste eiendomsomsetninger overført som gave nær doblet seg, viser en gjennomgang Finansavisen har gjort – og som omtales i avisen mandag 27. februar.

Forklaringen er at arveavgiften ble fjernet fra 1. januar 2014, tror Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen. Samtidig peker han på at mange er usikre på om dette er noe som står seg fremover.

– En del har nok også overført i frykt for en gjeninnføring av arveavgiften dersom det blir regjeringsskifte til høsten, sier Lothe.

– Fornuftig å ta grep

Fagsjefen mener det kan være fornuftig å ta grep nå, men at det avhenger av hvilke eiendeler som skal overføres.

– Er det snakk om en hytte som skal forbli i familien er det uproblematisk å overføre med en gang. Da har inngangsverdien liten betydning, fordi hytta ikke skal selges ved foreldrenes bortgang. Og et senere salg vil gjerne være skattefritt fordi barna selv oppfyller vilkårene for skattefritt salg. Ofte velger en også å unnlate tinglysing av overføringen før foreldrene dør, fordi en da sparer dokumentavgift, sier Lothe.

– Også bankinnskudd er det greit å overføre, fordi det her ikke skjer noen realisasjonsbeskatning på mottakers hånd. Men er det foreldrenes bolig, kan det være lurt å avvente. Uansett vil man vite mer om risikoen for gjeninnføring av arveavgift når en ser hvem som vinner valget til høsten.

Familiebedriften

– Det er nok noen som er i full gang med å overføre familiebedriften til neste generasjon, fordi de er usikre på om arveavgiften blir gjeninnført, sier Lothe.

Han peker på at dette er tidkrevende disposisjoner som man i så fall bør starte ganske snart.

– Ved slike litt større transaksjoner kan det være uheldig å avvente helt til stortingsvalget, fordi slike disposisjoner gjerne trenger bedre planlegging og tar lengre tid. Er man i en slik prosess, hvor en på grunn av risiko for arveavgift overfører familiebedriften tidligere enn man hadde tenkt, har man ulike muligheter. Ønsker man for eksempel å beholde kontrollen i bedriften i noen år, selv om en større del av verdiene overføres, kan en mulighet være å opprette flere aksjeklasser. Aksjeklassene kan ha ulik stemmerett, rett til utbytte osv.