Statsbudsjettet 2017: Øker skatten på kjøregodtgjørelse

Stig Flesland

Flertallet i Stortingets finanskomite er for å åpne skattelistene for anonyme søk. Foto: Colourbox

Budsjettenigheten mellom regjeringspartiene (H og Frp) og samarbeidspartiene KrF og Venstre gav, som vanlig, noen ubehagelige overraskelser i siste liten.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

 

Inntektspåslag

Som ved enigheten i fjor, endte det opp med at alle arbeidstakere som bruker egen bil ved jobbreiser – og har avtale om å få dekket statens sats – får økt skatt.

Årsaken er at denne satsen ligger høyere enn den skattefrie satsen for kjøregodtgjørelse.

For 2016 er statens sats 4,10 kroner per kilometer, mens den skattefrie satsen ligger på 3,80 kroner. I 2017-budsjettet endte denne satsen på 3,50 kroner.

Det vil i praksis si at alle som mottar statens sats når de bruker egen bil ved jobbreiser får et inntektspåslag på 60 øre per kilometer – vel å merke dersom statens satser fortsatt er på 4,10 kroner i 2017. Dette er ikke klart, men mye tyder på at 4,10 kroner videreføres.

Øvrige endringer

I tillegg til denne skatteskjerpelsen medførte forliket også at verdsettelsen av sekundærboliger i selvangivelsen øker til 90 prosent av en antatt markedsverdi.

Samarbeidspartiene har også fått gjennomslag for noen skattereduksjoner. Nærmere bestemt er dette:

  • Økt maksimalt fradragsbeløp ved gaver til frivillige organisasjoner til 30.000 kroner per år.
  • Opprettholde skattefritak for investeringstilskudd i distriktene.
  • Øke grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift til 60.000 kroner per ansatt / 600.000 kroner per organisasjon.