Hvem bør være mest eller minst fornøyd med statsbudsjettet?

Stig Flesland

Regjeringens forslag til statsbudsjett er gode nyheter for flere grupper skattebetalere. Det mener Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

– I det store og hele er dette et budsjett der de fleste får litt mer å rutte med, blant annet fordi skattesatsen på alminnelig inntekt senkes fra 25 til 24 prosent, men der noen grupper likevel kommer bedre ut enn andre, sier Lothe.

Tjener på budsjettet

Skattebetalerforeningen mener budsjettet i det store og hele er et bra statsbudsjett.

– Dette er et budsjett som gjør det mer lønnsomt å spare og mer lønnsomt å arbeide. Samtidig gjøres det flere små, men viktige grep for blant annet å øke investeringslysten i norske bedrifter, sier Lothe.

Han mener blant annet at lavtlønte og studenter har god grunn til å være fornøyde med at minstefradraget og frikortgrensen økes.

Banner bli medlem 2016

Taper på budsjettet

Verre er det imidlertid med alle som har satset på sekundærboliger som investeringsobjekt og lånt penger for å kjøpe disse.

Les også: Sekundærbolig? Slik rammes du av endringene

Regjeringens forslag innebærer at ligningsverdier for sekundærboliger fortsatt skal verdsettes til 80 prosent av en antatt markedsverdi. Samtidig innebærer forslaget også at gjelden som tilordnes sekundærboliger også blir verdsatt til 80 prosent av full verdi – hvis du eier sekundærboligen personlig.

– Dette forslaget gjør at eiere av sekundærbolig kan måtte betale noen tusenlapper ekstra i formueskatt, sier Lothe.

Taper med fradrag

I tillegg peker fagsjefen på alle med store fradrag som «tapere», ettersom fradragene taper litt verdi også i årets statsbudsjett.

– Reduksjonen av skattesatsen i alminnelig inntekt gjør også at skattefradragene taper seg litt. Dersom du for eksempel har 100 kroner i renteutgifter vil du i 2016 få 25 kroner i fradrag. Neste år faller dette til 24 kroner. Beløpene er ikke store isolert sett, men for en person med store fradragsposter kan dette likevel utgjøre litt.