Kan ektefellen pålegges å betale utgifter?

Stig Flesland

KONA NEKTER Å BIDRA ØKONOMISK:

Min kone har de senere år hatt kun sporadiske jobber. Nå har hun bestemt seg for at hun ikke mer skal jobbe. Og ikke vil hun være med på å dekke utgifter til familien. Dette selv om hun har stående store beløp på kontoer. Dette sier hun er hennes sparepenger og er penger hun bare skal bruke på seg selv. Alt jeg har går til familien og jeg gjør det meste av husarbeidet. Kan jeg kreve at hun er med på å betale for utgifter?

ADVOKATEN SVARER:

Ektefeller har en gjensidig underholdsplikt. Det følger av ekteskapsloven § 38 at ektefellene har sammen ansvaret for de utgiftene og det arbeidet som kreves for det felles hushold og til dekning av andre felles behov, oppfostringen av barna og hver ektefelles særlige behov. Ektefellene bidrar ved tilskudd av penger, ved virksomhet i hjemmet eller på annen måte. En ektefelle kan i rimelig utstrekning da kreve penger av den andre ektefellen til å dekke slike utgifter. En ektefelle som ikke oppfyller plikten til å stille nødvendige midler til rådighet for den andre, kan pålegges å betale bestemte beløp.

Ektefeller har også en plikt til å gi hverandre de opplysningene som er nødvendige for å vurdere deres økonomiske stilling.

TRENGER DU BISTAND?

Kontakt SBF Skatteadvokater!
Advokat Joachim K. Johannessen +47 412 76 895
Advokat Per-Ole Hegdahl +47 958 37 464 

sbf@skatt.no