Feil ved leiligheten – hvilke rettigheter har jeg?

Stig Flesland

KJØPTE LEILIGHET – OPPDAGET FEIL

Jeg kjøpte og overtok en leilighet for ett år siden. Nå har jeg oppdaget at det er en lekkasje på badet, uten at jeg vet omfanget. Det er også andre negative forhold som jeg oppdager gradvis. Jeg lurer på hvilke rettigheter jeg har mot selger?

ADVOKATEN SVARER

Dersom det foreligger såkalte mangler ved eiendommen/leiligheten, og uten at dette skyldes deg som kjøper, eller forhold du har ansvar for, kan du kreve retting av feil eller kreve prisavslag. Det kan også vurderes om kjøpet kan heves, slik at du stilles som om handelen ikke hadde skjedd.

Lov om avhending av fast eigedom (avhendingsloven) viser til at det foreligger en mangel dersom en kjøper ikke har fått opplysninger som selgeren kjente eller måtte kjenne til, og som en kjøper hadde grunn til å regne med å få – sett at disse opplysninger ville ha påvirket avtalen dersom de hadde blitt gitt.

Det kan også være en mangel dersom selger har gitt uriktige opplysninger, herunder opplysninger som har fremkommet i salgsoppgave eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Også her må slike opplysninger har innvirket på avtalen om kjøp.

Eiendommer selges som regel med forbehold «som han er». Men selv om selger har tatt et slikt forbehold, så vil det kunne foreligge mangler ved opplysningssvikt eller der hvor eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøper kunne forvente ut i fra kjøpesummen og forholdene ellers.

TRENGER DU BISTAND?

Kontakt SBF Skatteadvokater!
Advokat Joachim K. Johannessen +47 412 76 895
Advokat Per-Ole Hegdahl +47 958 37 464 

sbf@skatt.no