– Avgiften ble vedtatt av Stortinget før jul som en del av budsjettavtalen for 2016. Stortinget vedtok både sats og fritak. Når Finansdepartementet i dag fastsetter forskriften og iverksetter avgiften med virkning fra 1. juni følger vi lojalt opp Stortingets vedtak om å innføre en flypassasjeravgift, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding.

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) ga i mars uttrykk for at fritaket for transitt- og transferpassasjerer kunne innebære statsstøtte og inviterte departementet til å pre-notifisere ordningen. Finansdepartementet mente at fritaket ikke var statsstøtte og derfor heller ikke notifikasjonspliktig, men siden ESA lovte å behandle saken raskt, besluttet departementet å utsette avgiften til 1. juni.

Finansdepartementet og ESA har den senere tid hatt en dialog om saken. Departementet har gitt ESA en nærmere redegjørelse for saken slik at ESA har grunnlag for å vurdere fritaket etter statsstøtteregelverket i EØS-avtalen.

ESA opplyser nå at de anser at fritaket ikke innebærer statsstøtte og derfor ikke er notifikasjonspliktig.

Flypassasjeravgiften innføres slik Stortinget har vedtatt med iverksettelse fra 1. juni. Avgiften gjelder for alle flyginger foretatt fra og med 1. juni.

Første innbetaling av avgiften er 18. juli. Skattedirektoratet har ansvaret for å følge opp avgiften.