Riksrevisjonen kritiske til utlandsbeskatning

Stig Flesland

FEIL: Arbeidstakere fra andre land skjønnslignes ofte – noe som fører til feil skatt, skriver Riksrevisjonen. (Foto: Colourbox)

​Skattleggingen av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende på midlertidig opphold i Norge preges av komplisert regelverk og lite oversikt. Dette gir ofte feil ved ligningen, skriver Riksrevisjonen i en pressemelding.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

– Det er kritikkverdig at Finansdepartementet og skatteetaten ikke har gjort mer for å oppnå riktigere beskatning og bedre oppfølging av dette området, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Den store økningen av utenlandske skattytere og komplisert regelverk gjør skattleggingen av denne gruppen omfattende og skaper mye feil. Skatteetaten har ofte ikke nok opplysninger til å kunne fastsette riktig skatt, og i tillegg blir mange utenlandske næringsdrivende skjønnslignet. Mange utlendinger betaler dermed enten for mye eller for lite skatt.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at regelverket er komplisert både for skattytere og saksbehandlere, at det er stor variasjon i behandlingen av sammensatte saker og at det stilles ulike krav til dokumentasjon. Det er stort behov for informasjon til utenlandske arbeidstakere.

– Problemene med komplisert regelverk har vært kjent lenge, men Finansdepartementet har gjort lite for å oppnå riktigere og mer effektiv ligningsbehandling, påpeker Foss.

I tillegg påpeker Riksrevisjonen at Skatteetaten ikke har god nok oversikt over utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende i Norge. En del skattytere møter ikke til identitetskontroll, og næringsdrivende kan få D-nummer fra Brønnøysundregistrene uten å møte til kontroll.

Dette kan videre føre til saksbehandling på feilaktig grunnlag hos flere etater som baserer seg på at folkeregisteret har korrekt informasjon, som NAV og Utlendingsdirektoratet.

– Det er alvorlig at dette også gir kriminelle mulighet til å skaffe seg oppdrag for det offentlige, eller på annen måte misbruke offentlige ordninger og systemer, sier riksrevisor Foss.

Banner bli medlem 2016