Dagens skattetips: Rett opp gamle feil med summarisk endring

Stig Flesland

Vanligvis er det for sent å rette tidligere års ligning etter at klagefristen har gått ut. Men det finnes et lite smutthull av en mulighet likevel.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Gjelder endringen netto tillegg eller fradrag som ikke overstiger 30.000 kroner, eller eventuelt 50.000 kroner i formue, kan man be om at endringene tas med ved årets ligning («summarisk endring»).

La oss si at du glemte fradrag for renter på lån hos arbeidsgiver i 2013 og 2014. Du kan da be om at fradrag innrømmes ved 2015-ligningen, i stedet for å gå den mer omstendelige vei med å be om endring av ligning for tidligere år. Før opp rentene på årets selvangivelse, og gi en forklaring under post 5.0 «Tilleggsopplysninger».

(se eksempel nedenfor)

Banner bli medlem 2016

Slik får du redusert skatten

Eksempel på tilleggsopplysninger i post 5.0 i selvangivelsen: 

«Jeg har i selvangivelsen post 3.3.1 ført opp fradrag for renter på lån hos min arbeidsgiver som jeg dessverre glemte å føre opp i selvangivelsen for inntektsårene 2013 og 2014. Fradrag for gjeldsrentene beløper seg til 12.000 kroner for inntektsåret 2013 og 16.000 kroner for inntektsåret 2014, jf. vedlagte låneavtalen samt dokumentasjon som viser at rentene er betalt.

Siden fradragsbeløpet ikke overstiger 30.000 kroner for noen av årene så ber jeg om at disse uteglemte fradragene blir hensyntatt ved ligningen for inntektsåret 2015. Det vises for øvrig til Lignings-ABC 2015 Kapittel – Endring – endring uten klage punkt 6. hvor reglene om summarisk endring er omhandlet.»

Usikker? Vi kan bistå deg – les mer om medlemskap i Skattebetalerforeningen!