Valutalån? Ikke mist fradraget ditt!

Stig Flesland

Det siste året kan flere skattytere ha fått et ikke ubetydelig valutatap i forbindelse med lån i andre valutaer. Dette fradraget må du selv føre inn i selvangivelsen!

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

I desember 2014 rapporterte flere medier om stor etterspørsel etter valutalån, spesielt i sveitsiske franc, euro og japanske yen. Det kan ha kostet låntagerne dyrt – og dyrere kan det bli dersom de glemmer å kreve fradrag for tapet i selvangivelsen.

– Tap på valutalån er ikke forhåndsutfylt i selvangivelsen, og derfor er det nok mange som kommer til å glemme det eller som ikke er klar over regelverket knyttet til valutalån, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Ved nedbetaling, eventuelt innfrielse av valutalån, er det du selv som må gi opplysninger til Skatteetaten. Ved tap på valutalån må du selv beregne og føre tapet i post 3.3.7 i selvangivelsen. I tillegg viser du beregning av tapet i post 5.0 Tilleggsopplysninger.

– Hovedregelen er at du får fradrag, eller må skatte av en eventuell valutagevinst, når du betaler på lånet. Det vil si at for 2015 vil du kun få fradrag for valutatapet knyttet til det du har nedbetalt på lånet i løpet av året – ikke på hele lånesaldoen, selv om lånet kan ha blitt veldig mye dyrere, sier Lothe.

(Saken fortsetter)

Banner bli medlem 2016

Enkelte valutalån krever også at du betaler inn kurstapet på hele lånet når hvert terminbeløp skal betales. Dette kurstapet er det i utgangspunktet ikke fradrag for, da tapet ikke anses å være realisert. Du kan imidlertid få fradrag hvis du innfrir lånet, eller konverterer det over i en annen valuta.

Eksempel: 30. april 2015 tok du tar opp et valutalån i sveitsiske franc (CHF) på 2 millioner norske kroner. Med en kurs på 7,9959 (100 CHF=799,59 NOK) utgjorde lånet CHF 250.128 (2.000.000 x 100/799,59). Avdrag på lånet betales hvert kvartal med 8.000 sveitserfranc. 

Lånet har som vilkår at valutatap på restlån beregnes og betales hver termin.

Termin 1 (31. juli 2015): Kursen på sveitserfranc er nå 8,5201 (100 CHF=852,01 NOK). Du betaler inn avdraget på 8.000 sveitserfranc. Realisert valutatap i 2015 vil dermed utgjøre 4.194 norske kroner ((8.000 x 852,01/100)-(8.000 x 799,59/100)).

I tillegg har du et valutatap på restlånet på 126.924 norske kroner ((242.128. x 852,01/100)- (242.128 x 799,59/100)).

Selv om du må betale beløpet inn til banken vil du ikke få fradrag for dette tapet da det ikke anses å være realisert. Fradrag vil imidlertid kunne oppnås dersom du innfrir lånet, eller konverterer det over i en annen valuta.