Mange i Oslo bør sjekke ligningsverdier

Stig Flesland

Innføringen av eiendomsskatt i Oslo kan medføre et aldri så lite klagerush til Skatteetaten.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Et notat Statistisk sentralbyrå tidligere har publisert viser at den antatte markedsverdien Skatteetaten legger til grunn, som er grunnlaget for ligningsverdien, avviker med mer enn 20 prosent fra den egentlige markedsverdien for hver fjerde bolig i Norge.

For høy ligningsverdi

Og, det som virkelig er verdt å legge merke til, for de aller fleste av disse er den antatte markedsverdien mer enn 20 prosent høyere enn den egentlige markedsverdien.

For å si det med rene ord: En av seks boligeiere har en ligningsverdi som er for høy.

I de verste tilfellene, noe som skjer i 1 prosent av tilfellene, er det slik at boliger med faktisk verdi på 5 millioner kroner får satt formuesverdien til minst 8 millioner kroner!

Ser vi for oss at dette skjer i Oslo vil det medføre at boligeieren, som egentlig ikke skulle betalt eiendomsskatt, må betale over 9.000 kroner med den foreslåtte Oslo-modellen.

Standard fanges ikke opp

En annen ulempe kan være at formuesgrunnlaget baseres på antatt markedspris pr. kvadratmeter. Det vil si at individuelle egenskaper ved boligeiendommen, som utsikt, tomtestørrelse, etasje, innvendig standard mv, ikke tas direkte med i vurderingen for den enkelte eiendom.

En del av de individuelle variasjonene i boligenes markedsverdier vil følgelig ikke fanges opp av det nye verdsettingssystemet.

Hvis det dukker opp feil i tallene er det ditt eget ansvar å klage – til Skatteetaten. Men det er det få som gjør.

Formuesgrunnlag

Det er boligenes formuesgrunnlag som nå kan (men ikke må) benyttes som grunnlag for utskriving av kommunal eiendomsskatt på boliger. Det vil si den verdien som ligningsverdien beregnes av (ligningsverdien benyttes kun ved beregning av skatt på formue av Skatteetaten.)

Formuesgrunnlaget tar sikte på å gi uttrykk for eiendommens antatte markedsverdi på verdsettingstidspunktet. En primærboligs ligningsverdi er 25 prosent av formuesgrunnlaget. I 2015 er skattegrunnlaget for kommunal eiendomsskatt 80 prosent av formuesgrunnlaget.