Dagens skattetips: Valutatap

Stig Flesland

Det siste året kan flere skattytere ha fått et ikke ubetydelig valutatap i forbindelse med lån i andre valutaer. Dette fradraget må du selv føre inn i selvangivelsen!

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Ved nedbetaling, eventuelt innfrielse av lån tatt opp i fremmed valuta kan det oppstå tap. Ved tap på valutalån må du selv beregne og føre tapet i post 3.3.7 i selvangivelsen. I tillegg viser du beregning av tapet i post 5.0 Tilleggsopplysninger.

Valutatapet settes lik differansen mellom kursen ved låneopptaket og kursen ved betalingen, multiplisert med valutabeløpet.

Det samme gjelder selvsagt også for valutagevinster  – selv om det nok er mindre relevant i år.

For valutakurser, se norges-bank.no.

Vi kan også vise hvordan dette gjøres med et eksempel.

Banner bli medlem 2016

 

Eksempel: Tor har tatt opp lån i svenske kroner. Kurs ved opptak: 0,85 kroner. Kurs ved innfrielse av lånet: 0,90 kroner.

Tapet, som føres i 3.3.7, blir dermed: 0,05 x 100.000 kroner = 5.000 kroner

Usikker? Vi kan bistå deg – les mer om medlemskap i Skattebetalerforeningen!