Dagens skattetips: Fast bilgodtgjørelse? Ikke betal feil skatt!

Stig Flesland

Bilgodtgjørelse som utbetales med et fast beløp, for eksempel hver måned, kvartal eller år uavhengig av faktisk yrkeskjøring, blir ved utbetaling behandlet som lønn (det vil si at beløpet er med i grunnlaget for skattetrekk).

Men hva hvis du ikke bruker bilen så mye som godtgjørelsen indikerer?

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Dersom du i ettertid, for eksempel etter nyttår, har levert en reiseregning eller kjørebok til arbeidsgiver hvor det fremkommer at det ikke er grunn til at hele beløpet som er utbetalt skal betraktes som lønn, kan arbeidsgiver korrigere innrapporteringen.

Da må arbeidsgiver splitte bilgodtgjørelsen i en trekkfri del (for det antall kilometer dokumentasjonen omfatter og etter Skattedirektoratets forskuddssatser) og en trekkpliktig del (det resterende). Den delen som arbeidsgiver innrapporterer som trekkfri, vil ikke bli skattlagt.

Du kan også legge dokumentasjon direkte frem for skattekontoret sammen med selvangivelsen som viser totalt kjørt distanse i yrket i løpet av året. Dersom dette gjøres, er kun overskuddet utover Skattedirektoratets forskuddssatser skattepliktig (se eksempel nedenfor).

Banner bli medlem 2016

Eksempel: Arbeidsgiver har utbetalt 18.000 kroner, som du finner i årsoppgaven (sammenstillingen) fra arbeidsgiver, og i selvangivelsen (post 2.1.4).

Du har ført kjørebok som viser at du har kjørt 4.000 km i jobben (tilsvarer 16.400 kroner i 2015). Du stryker 18.000 kroner, og fører i stedet opp 1.600 kroner i selvangivelsen.

Gi en forklaring i post 5.0 og opplys om eventuell kjørebok eller annen dokumentasjon.

Usikker? Vi kan bistå deg – les mer om medlemskap i Skattebetalerforeningen!