Bruk skattevettet – følg våre regler

Stig Flesland

Skattevettregler: Fra og med torsdag har du omtrent en måned på deg til å sjekke selvangivelsen. Men du kan komme til å angre hvis du lar Skatteetaten får siste ordet i din privatøkonomi.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Dette bør du sjekke

Vi har sagt det en rekke ganger før, men viktige ting kan ikke gjentas for ofte:

 • Forhåndsutfylt er ikke det samme som ferdigutfylt!
 • Skatteetaten er slettes ikke alltid din beste venn og rådgiver i privatøkonomiske saker.

Selv om selvangivelsen er forhåndsutfylt, er det altså viktig å gjøre noen enkle kontrolløvelser. Det er nemlig du som sitter med det hele og fulle ansvar for at tallene blir korrekte, ikke Skatteetaten – selv om mange av tallene i selvangivelsen er fylt ut av skattemyndighetene.

Opplysninger som vanligvis er forhåndsutfylt er særlig innberettede opplysninger fra arbeidsgiver, pensjonsutbetaler, bank, forsikringsselskap, boligselskap, barnehage, skolefritidsordning, fagforening og gaver til frivillige organisasjoner. Andre opplysninger som Skatteetaten selv sitter på, er for eksempel opplysninger om fast eiendom, aksjer og motorkjøretøy.

Dersom disse opplysningene ikke er korrekte, må du korrigere dem i selvangivelsen.

Når du finner feil

Sjekk at all lønn og alle godtgjørelser er kommet med. De fleste forhåndsutfylte opplysningene i selvangivelsen er hentet fra årsoppgaver fra arbeidsgiver, banker, NAV, barnehage mv. Stemmer beløpene i selvangivelsen med opplysninger i lønnsoppgaver og årsoppgaver?

Finner du feil, kontakt den som har sendt inn opplysningene, og rett i selvangivelsen.

Inntektssiden kan for eksempel bli feil ved at arbeidsgiver har innrapportert feil i A-ordningen og dermed kan eksempelvis diett ha blitt skattepliktig. Er det slike feil, eller innrapportert inntekter du er i tvil om skal beskattes, trekk ut beløpet og spesifiser årsakene i eget vedlegg.

Hvis det ikke er en egen post i selvangivelsen å føre ikke-forhåndsutfylte beløp i, oppgir du nummeret på posten og beløpet i feltet «Beløp som ikke er forhåndsutfylt, føres her».

Manglende opplysninger

Det er en rekke opplysninger som verken blir innberettet av andre eller som Skatteetaten selv sitter på, og som du derfor selv må føye til i selvangivelsen.

Husk at Skatteetaten ikke mottar opplysninger om alle fradrag du kan ha krav på. Pass derfor på å føre opp fradrag som ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen. Viktige fradrag kan være utelatt.

For eksempel gjelder det:

 • private lån eller fordringer
 • skattepliktige utleieinntekter
 • formue eller inntekt i utlandet
 • endring av skatteklasse
 • privat dagmamma
 • sykdomsfradrag
 • kjøp eller salg av bolig

Fradrag for renter på lån fra arbeidsgiver må også påføres. Har du byttet jobb, flyttet eller arbeidsgiver har byttet adresse, kan det eksempelvis være grunnlag for å se nærmere på reisekostnader og fradrag.

Stå på din rett!

Er du usikker på et fradrag? Før det opp og gi en begrunnelse. Har du kjøpt eller solgt bolig/bil/aksjer osv., kan dette ha påvirket både formues- og gjeldssiden. Du må kanskje også gi opplysninger om gevinst eller tap.

Har du solgt aksjer eller verdipapirer, er det viktig å sjekke at riktig inngangsverdi eller kjøpesum er benyttet. Er du nygift, må du sjekke at du har blitt lignet i riktig skatteklasse.

Er du i tvil om et beløp er fradragsberettiget? Før det opp i selvangivelsen og forklar i post. 5.0 hvorfor du krever fradraget.

Skattebetalerforeningens skattevettregler

1) Selvangivelsen er for mange bare delvis utfylt.

Du har en unik mulighet til å redusere skatten din ved å føye til fradrag, og du har et ansvar for å supplere den hvis inntekter mangler.

2) Lever elektronisk.

Hvorfor: Alle endringer du gjør arkiveres, du får bekreftelse på at du har levert, det er mer sannsynlig at endringer registreres og du har et arkiv for senere år.

3) Ikke send inn kvitteringer.

Men ta vare på dem, og ha dem klar hvis skattekontoret spør. Og gi uttrykkelig beskjed hvis du har rotet bort kvitteringer eller andre bilag.

4) Gi tilstrekkelige opplysninger. Bruk feltet for tilleggsopplysninger.

Tilstrekkelige opplysninger er nødvendig for at skattekontoret skal forstå hva som har skjedd. Mangelfulle og/eller uriktige opplysninger kan gi tilleggsskatt og gir skattemyndighetene anledning til å endre inntil 10 år tilbake i tid.

5) Ikke sjekk alle tallene på en gang.

Del dem opp. Da er det større sjanse for at du oppdager eventuelle feil.

6) Feil i selvangivelsen? Finner du feil i forhåndsutfylte opplysninger, gjør to ting:

 • Rett feilen i selvangivelsen, og forklar hvorfor.
 • Kontakt den som har sendt inn opplysningene, for eksempel arbeidsgiver, forsikringsselskap, bank eller organisasjon.

7) Finn frem kalenderen.

Har det skjedd noe i løpet av fjoråret som kan påvirke skatten?

8) Hvis du har endret selvangivelsen – følg opp med å sjekke skatteoppgjøret.

Hvis endringen ikke er tatt med – klag innen 6 uker.

9) Unngå renter. 

Betal varslet tilleggsforskudd innen 31. mai hvis du ligger an til restskatt, da slipper du ekstra renter.

10) I tvil? Spør om hjelp!
Bruk skatt.no eller kontakt oss.