Kutt skatt på leieinntekter

Stig Flesland

I mange tilfeller er utleie av bolig skattefritt. Men hvis du først må betale skatt av leieinntektene kan du benytte deg av en lang rekke fradrag.

Den aller viktigste forutsetningen for at leieinntektene skal være skattefrie er at du bor i boligen selv. Har du ikke brukt boligen selv, vil leieinntektene alltid være skattepliktige.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Det mest problemfrie eksemplet er hvis du leier ut en mindre del av boligen din til en part, og bruker resten av boligen selv. Da er inntektene skattefrie.

Når du imidlertid kommer til punktet at leieinntektene er skattepliktige, skal boligen regnskapslignes.

Det innebærer at du må sette opp et regnskap, hvor du fører opp faktiske leieinntekter og trekker fra faktiske kostnader på den delen av boligen som har vært leid ut. Nettobeløpet må du skatte som kapitalinntekt, altså med 28 prosent skatt.

Regnskapsligning kan blant annet være svært gunstig dersom boligen har store vedlikeholdsbehov.

Her kommer sjekklisten for fradrag du kan kreve:

Festeavgift

Kommunale avgifter

Strøm, oppvarming og forsikring

Renhold

Avskrivninger av innbo

Hvis du leier ut en møblert bolig i mindre enn tre år, og du selv bruker innboet både før og etter leieperioden, kan du kreve fradrag for 15 prosent av brutto leieinntekter. Er det snakk om utleie i lengre tid kan møbler med kostpris under 15.000 kroner fradragsføres direkte. Er kostprisen høyere kan det foretas såkalte saldoavskrivninger.

Reiseutgifter pga utleie

Reiser knyttet til visninger, vedlikehold og tilsyn er fradragsberettiget. Satsen er 3,50 kroner per km, og du kan få fradrag for inntil 10 reiser per år.

Vedlikeholdskostnader

Kostnader til vedlikehold, altså å holde eiendommen i den standen den har vært, får du fradrag for. Påkostninger (tilbygg, modernisering eller andre endringer) kan ikke fradragsføres, men tillegges i stedet eiendommens kostpris.

Endelig konstatert tap av inntekt ved utleie når denne tidligere har vært skattlagt som inntekt.

Hage

Kostnader til vedlikehold av hagegjerde er fradragsberettiget. Kostnader til vedlikehold av plen, blomsterbed mv er ikke fradragsberettiget, hvis eieren alene eller sammen med leieboer benytter hagen. Bruker leietaker en atskilt hagedel alene, er det fradragsrett.

Vei, vann og kloakk

Kostnader til vedlikehold av adkomstvei, vannledning og kloakkledning er fradragsberettiget. Pålagt tilknytning til offentlig kloakkledning anses imidlertid som påkostning.