Boligen din skjermes for skatteøkning

Stig Flesland

Foto: Werner Juvik/www.juvik.com

Regjeringen varsler at primærboliger ikke skal skattlegges hardere. Dermed går de imot innstillingen fra Scheel-utvalget.

«Regjeringen ønsker i motsetning til Skatteutvalget ikke å skjerpe skattleggingen av folks hjem. Derfor videreføres en lav verdsetting av primærbolig. Skatteutvalget foreslår å øke verdsettingen av primærbolig kraftig, fra dagens 25 prosent til 80 prosent. Det ville medført formuesbeskatning av svært mange vanlige boliger.»

Heller ikke for fritidsboliger foreslår regjeringen store endringer. Selve verdsettingssystemet har vært diskutert, men dersom regjeringen får viljen sin skal fritidsboliger fortsatt ha en ligningsverdi som maksimalt ligger på 30 prosent.

Men det som virkelig har vært usikkert for mange, er om det skal innføres skatt på utleie av inntil halvparten av egen bolig. Det avviser regjeringen.

«Økt skatt på utleieenheter av denne typen kan gi økte leiepriser og/eller redusere tilbudet av private utleieleiligheter. Det kan ha negativ virkning for utsatte grupper som er avhengig av det private utleiemarkedet, for eksempel fordi det er få profesjonelle utleieaktører lokalt. Regjeringen ønsker derfor ikke å gå videre med dette forslaget.»