Dette bør du vite om eiendomsskatten i Oslo

Stig Flesland

Med Arbeiderpartiet som valgvinner i Oslo er det duket for eiendomsskatt i hovedstaden. Antageligvis blir dette innført allerede 2016. Imidlertid er det bare vanlige boliger som får eiendomsskatt i 2016 – næringseiendom må først takseres.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

For boligeiendommer er det ligningsverdien som er utgangspunktet. Eiendomsskatten i 2016 baseres på ligningsverdien av boligen din i 2014 – altså den ligningsverdien som stod i selvangivelsen din i år.

Først når du har denne ligningsverdien kan du begynne å regne ut hva eiendomsskatten ligger an til å bli med nytt byråd i Oslo.

Slik slår skatten ut

Vi kan vise hvordan du regner ut skatten med et eksempel:

En bolig har ligningsverdi på 2 millioner kroner. Denne summen ganges med 4 for å finne antatt markedsverdi, og vi kommer frem til 8 millioner kroner.

Imidlertid tar systemet høyde for at ligningsverdien kan være litt høy, og summen på 8 millioner kroner justeres ned 20 prosent, til 6,4 millioner kroner.

Det skal også trekkes fra et bunnfradrag på 4 millioner kroner, og vi ender opp med et eiendomsskattegrunnlag på 2,4 millioner kroner. Denne summen skal i 2016 ganges med 0,002 (2 promille) og resultatet er den årlige eiendomsskatten boligeieren må betale. I vårt tilfelle blir det 4.800 kroner.

Eiendomsskatten i 2016

Ligningsverdi 2014 Grunnlag Eiendomsskatt 2016
1 000 000 0
1 500 000 800 000 1 600
2 000 000 2 400 000 4 800
2 500 000 4 000 000 8 000
3 000 000 5 600 000 11 200
3 500 000 7 200 000 14 400
4 000 000 8 800 000 17 600
4 500 000 10 400 000 20 800
5 000 000 12 000 000 24 000

Eiendomsskatten øker kraftig i 2017

Året etter er planen til Arbeiderpartiet å øke satsen til 3 promille. I tillegg ligger det an til at prisene øker med rundt 10 prosent.

Les også: Eiendomsskatt – grunn til å klage?

Med prisøkning øker også ligningsverdien – og dermed kommer boligeiere til å oppleve en kraftig økning i eiendomsskatten i 2017.

Ligningsverdi 2014 Ligningsverdi 2015 Grunnlag Eiendomsskatt 2017
1 000 000 1 100 000
1 500 000 1 650 000 1 280 000 3 840
2 000 000 2 200 000 3 040 000 9 120
2 500 000 2 750 000 4 800 000 14 400
3 000 000 3 300 000 6 560 000 19 680
3 500 000 3 850 000 8 320 000 24 960
4 000 000 4 400 000 10 080 000 30 240
4 500 000 4 950 000 11 840 000 35 520
5 000 000 5 000 000 13 600 000 40 800

Hva så med næringseiendom?

Ifølge Oslo Arbeiderpartis «eiendomsskatteplan» skal næringseiendom ilegges eiendomsskatt allerede fra 2017. Det vil i så fall innebære at all næringseiendom i Oslo må takseres i løpet av kommende år – noe som kan bli svært hektisk.

Se også omtale av eiendomsskatt på næringsbygg i Aftenposten

I 2017 settes promillesatsen til 2, men fra og med 2018 skal promillesatsen være 3. Det skal heller ikke gis bunnfradrag i eiendomsskatten for næringsbygg.