Siste frist: 20. oktober

Stig Flesland

Hvis du går med tanker om å gjøre grep med selskapet ditt som medfører visse endringer i kapitalen, så begynner det å haste hvis du vil ha det gjennomført med virkning fra i år.

Les mer om dette – og hva du må gjøre

En rekke selskaper gjør hvert år kapitalendringer. Det kan for eksempel være fordi man slår sammen selskapet med et annet, deler opp selskapet i to eller flere nye selskaper, setter ned aksjekapitalen eller sågar løser opp selskapet.

Alt dette skal meldes til Brønnøysundregistrene – og viktigere: Dersom du vil at disse endringene skal gjelde for 2015 må du rekke å sende meldingen innen 20. oktober (1. oktober dersom du sender på papir).