Klag på skatten

skattefag

Skatteoppgjøret har kommet – eller er like om hjørnet for veldig mange av oss. Du bør definitivt sjekke det – men bør du også klage på det?

Les saken hos SBF Skatteadvokater

Hva bør du så sjekke i skatteoppgjøret?

Fravikelser

Dersom Skatteetaten ikke er enig med deg i endringene du gjorde i selvangivelsen, er hovedregelen at du skal varsles om dette før skatteoppgjøret.

I den forhåndsutfylte selvangivelsen din stod det oppført at du hadde en gevinst ved salg av bolig, og at du skulle betale skatt av denne gevinsten. Du var uenig i dette, og strøk opplysningene fordi du mener at du oppfyller vilkårene for skattefritt salg av egen bolig.

Dersom Skatteetaten er uenige, og fortsatt behandler denne gevinsten som skattepliktig, skal du ha fått et varsel i forkant av skatteoppgjøret.

Selv om du ikke har fått et slikt varsel det er det likevel god grunn til å sjekke om skatteoppgjøret er i samsvar med selvangivelsen du leverte inn. Ved fravik som gjelder mindre beløp kan slikt varsel unnlates. Skatteetaten kan også la være å varsle deg i enkelte andre tilfeller, så du bør alltid sjekke at skatteoppgjøret stemmer med det som stod i selvangivelsen.

Uteglemmelser

Dersom skatteoppgjøret stemmer overens med din innsendte selvangivelse, skulle man tro at saken er grei. I alle fall i de tilfeller hvor man aktivt har gjort endringer i den forhåndsutfylte selvangivelsen.

Det du likevel skal huske på er at skatteoppgjøret også er en ny sjanse for å kontrollere selvangivelsen din og sjekke at du gjort alle endringer du skulle gjøre.

Hvis du for eksempel solgte din egen bolig med gevinst i 2014, denne gevinsten stod oppført som skattepliktig i den forhåndsutfylte selvangivelsen og du unnlot å stryke gevinsten – selv om du kvalifiserer for skattefritak ved salg av egen bolig – har du nå en sjanse til å korrigere dette.

Et viktig poeng her er at når du retter opp dette innen klagefristen, altså sender en klage til Skatteetaten, så har skattemyndighetene plikt til å realitetsbehandle klagen. Dersom du derimot venter med dette til etter at klagefristen er utløpt, og forsøker å få endret dette senere gjennom å anmode om endring av ligning, er nåløyet trangere. Da er det opp til skattemyndighetene om saken skal realitetsbehandles.

Dersom du har glemt en inntekt på selvangivelsen, eller kommet til at en tidligere fradragsført utgift kan likevel ikke er fradragsberettiget, bør du også sterkt vurdere om du skal gi ytterligere informasjon til Skatteetaten. På denne måten unngår du tilleggsskatt dersom forholdet senere tas opp, og i tillegg unngår du at Skatteetaten får en utvidet mulighet til å endre selvangivelsene dine – fra to til ti år.

Klage?

Dersom du etter å ha sjekket skatteoppgjøret kommer frem til at du bør klage på det, må du sende inn en klage. Den skal oppfylle visse lovkrav:

  1. Klagen må være sendt innen seks uker etter at skatteoppgjøret ble sendt deg. Datoen for skatteoppgjøret fremgår øverst til høyre på skatteoppgjøret.
  2. Klagen må fylle lovens krav til form og innhold.

Det viktigste her er at du ikke sender klagen for sent. Bommer du på klagefristen, og sender klagen etter at den er utløpt, har ikke skattemyndighetene plikt til å vurdere klagen din. Ser du at det blir dårlig tid, må du søke om fristutsettelse innen utløpet av fristen. Klagen er rettidig når du kan godtgjøre at den er sendt innen fristens utløp.

Her er det flere måter å sende inn klagen på, men en grei tommelfingerregel er at klagen sendes elektronisk til skattemyndighetene, via kontaktskjemaet som er tilgjengelig på skatteetatens internettsider, slik at kommunikasjonen blir sporbar elektronisk.