Skatt på rentefordel

Stig Flesland

Foto: Colourbox

Dersom jeg tar opp et fastrentelån i min bank som per i dag er dyrere enn lån til flytende rente. Hva vil skje dersom den flytende renten stiger og blir høyere enn avtalt fastrente – skal jeg skatte av en slik fordel – (differansen mellom alminnelig rentenivå og fastrente?

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Såfremt det er snakk om et ordinært låneforhold, mellom deg og en bank, så skal du ikke skatte av eventuell fordel av fastrentelån kontra lån til flytende rente. (Dette i motsetning til rimelige lån i arbeidsforhold.)

Bakgrunnen for dette er at slike avtaleforhold typisk ikke er påvirket av relasjonene mellom avtalepartene, slik en låneavtale mellom en arbeidsgiver og arbeidstaker ofte er.

Innfrir du imidlertid et fastrentelån før bindingstiden har gått ut, og det alminnelige rentenivået har sunket, så må du erstatte bankens eventuelle rentetap for resten av bindingen. Dette kalles overkurs – og denne erstatningen likestilles med gjeldsrenter for deg slik at du kan få fradrag i selvangivelsen for dette beløpet.

Har imidlertid rentenivået øket (underkurs), og du får en godtgjørelse for den rentegevinst långiver oppnår ved førtidig innfrielse (underkurs), skal dette beløpet skattelegges som kapitalinntekt for deg som lånetaker.

Har du spørsmål om skatt eller avgift? Bruk medlemsfordelen din i Skattebetalerforeningen og spør oss om hjelp!