Det viktige pendlerfradraget

Stig Flesland

Det å være pendler er ikke akkurat en glamorøs tilværelse. Men det kan i det minste gi deg et solid skattefradrag.

Dersom du på grunn av jobben din må bo utenfor hjemmet, altså pendler, kan du ha krav på fradrag for merkostnadene dette medfører. Merkostnader kan være utgifter til mat (kost), overnatting (losji) og besøksreiser til hjemmet. Fradraget kan, dersom du oppfyller visse vilkår (les mer i egen ramme), kreves i tillegg til minstefradraget i selvangivelsen.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Utgifter som gir fradragsrett

Utgifter til reise hjem: Det gis fradrag for utgifter til besøksreiser til hjemmet. Fradraget beregnes på samme måte som for reise mellom hjem og arbeid, det vil si med 1,50 kroner for de første 50.000 kilometer og med 0,70 kilometer for overskytende distanse (til 75.000 km). Fradraget gis etter denne satsen uavhengig av hvilket transportmiddel som er benyttet.

Du kan likevel velge å kreve fradrag for faktiske utgifter til flybillett.

I selvangivelsen reduseres fradraget med et bunnfradrag på 15.000 kroner. Du kan i tillegg kreve fradrag for reise mellom pendlerbolig og arbeidsplass. I så tilfelle gjelder det kun ett bunnfradrag på 15.000 kroner.

Merutgifter til losji: Det gis fradrag for dokumenterte faktiske merutgifter til losji, altså merutgifter til bolig. Det er en forutsetning for fradrag at du har utgifter til bolig både på hjemstedet og på arbeidsstedet. Kravet anses oppfylt både når du eier og når du leier bolig.

Det er utgiftene til pendlerbolig det gis fradrag for, og det er ingen øvre grense.

Ved leie av pendlerbolig må en være forberedt på å kunne dokumentere leieforholdet ved fremleggelse av husleiekontrakt eller kvitteringer/kontoutskrift som viser innbetalt husleie.

Merutgifter til kost: I tillegg til fradrag for utgifter til besøksreiser og losji, gis det fradrag for merutgifter til kost. Fradrag gis etter standardiserte satser, avhengig av hvordan du har bodd på arbeidsstedet:

 • Bodd på hotell og har betalt frokost selv kr 690
 • Bodd på hotell og frokost inngår i romprisen kr 621
 • Bodd på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter kr 300
 • Bodd på hybel/brakke/privat med kokemuligheter kr 195

Kokemuligheter vil si at du kan stelle i stand minst ett av måltidene i boligen, for eksempel frokost. Det må være forsvarlig, blant annet av hensyn til hygiene, å oppbevare mat på oppholdsstedet. I praksis vil det si et kjøleskap og en utslagsvask.

Satsene ovenfor er døgnsatser, og gjelder for hvert døgn en har oppholdt seg i pendlerboligen. Dersom en har pendlet hele året, og reiser hjem hver uke, kan en vanligvis legge til grunn følgende antall fraværsdøgn:

 • 280 døgn for arbeid uten lørdagsfri
 • 255 døgn med fri annenhver lørdag
 • 240 døgn med fri hver lørdag.

www.skatt.no har vi laget et forslag til tekst som kan benyttes når du skal presisere hva du har krav på av pendlerfradrag.

Arbeidsgivers dekning av pendlerutgifter

Dersom du har krav på pendlerfradrag, kan det også være en mulighet at arbeidsgiver i stedet dekker utgiftene skattefritt. Dette er gunstigere, fordi merutgiftene kun gir en skattelette på 27 prosent, mens arbeidsgivers dekning vil være helt skattefri.

Arbeidsgivers dekning kan skje på følgende måter:

Besøksreiser til hjemmet

Arbeidsgivers dekning av kostnader ved besøksreiser til hjemmet kan skje på ulike måter:

 • Ved at det gis en utgiftsgodtgjørelse. Dersom godtgjørelsen tilsvarer satsene for fradrag er det ikke overskudd til beskatning.
 • Ved at en får refundert kostnader etter bilag (kvittering).
 • Ved at arbeidsgiver eier/disponerer plass på kommunikasjonsmiddel

Overnatting (losji)

Også arbeidsgivers dekning av kostnader ved losji kan skje på ulike måter:

 • Ved at det gis en utgiftsgodtgjørelse. Dersom godtgjørelsen tilsvarer satsene for fradrag er det ikke overskudd til beskatning.
 • Ved at en får refundert kostnader etter bilag (kvittering).
 • Ved at arbeidsgiver stiller rom, hybel, leilighet eller hus til disposisjon.

Kost

Arbeidsgivers dekning av utgifter til kost kan skje på følgende måter:

 • Ved at det gis en utgiftsgodtgjørelse. Dersom godtgjørelsen tilsvarer satsene for fradrag er det ikke overskudd til beskatning.
 • Ved at en får refundert kostnader etter bilag (kvittering).
 • Ved at en har fri kost hos arbeidsgiver (naturalytelse).

I det sistnevnte tilfellet skattlegges man for kostbesparelse i hjemmet med kr 82 per dag dersom en spiser alle måltider hos arbeidsgiver.