Slik kan skatteforslagene slå ut

Stig Flesland

Det regjeringsoppnevnte utvalget som har vurdert dagens skattesystem – og kommet med forslag til forbedringer – la i går frem en utredning hvor de foreslår en rekke konkrete skatteendringer.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Dersom endringene skulle bli en realitet vil det innebære at skattehverdagen din endres radikalt.

Noen hovedtrekk

Noen av hovedpunktene i Scheel-utvalgets forslag til skattereform er (for en bredere omtale, les mer hos SBF Skatteadvokater):

  • Utvalget foreslår å sette skattesatsen på alminnelig inntekt ned til 20 prosent for både selskaper og personer.
  • Flere fradrag i inntektsskattegrunnlaget for personer foreslås fjernet.
  • Utvalget foreslår at eierinntekter skilles ut som et eget skattegrunnlag med en egen skattesats.
  • Utvalget foreslår å innføre en ny progressiv skatt på personinntekt, som også erstatter dagens toppskatt.
  • Det foreslås å endre formuesskatten slik at alle objekter inkl. gjeld verdsettes til om lag 80 prosent av faktisk verdi og bunnfradraget økes.

Fjerning av fradrag

For den enkelte vil forslaget om lavere skattesats på alminnelig inntekt være svært positiv. Dersom du ikke har gjeld, har en bolig som ikke har særlig høy markedsverdi og ikke benytter deg av for eksempel pendlerfradrag eller BSU, vil du tjene godt på forslaget.

Har du derimot gjeld, lang reisevei til jobb og benytter deg av flere fradrag, så vil du tape penger. Scheel-utvalget har selv illustrert hvordan dette kan slå ut for en enslig med 500.000 i lønnsinntekt.

Eksempel 1

Eksempel 2

Eksempel 3

Lønnsinntekt

500 000

500 000

500 000

Minstefradrag

86 927

86 927

86 927

Rentefradrag

50 000

50 000

Reisefradrag

20 000

Skatt på alminnelig inntekt med 2014-regler

97 939

84 439

79 039

Trygdeavgift med 2014-regler

41 000

41 000

41 000

Skatt på alminnelig inntekt med forslag

72 547

62 547

62 547

Skatt på personinntekt og trygdeavgift med forslag

60 620

60 620

60 620

Endring i skatt

-5 772

-2 272

3 128

Kilde: Scheel-utvalget/Finansdepartementet.no