Regjeringen skrinlegger ROT-fradraget

Stig Flesland

I Sundvolden-erklæringen fra oktober 2013 signaliserte Regjeringen Solberg at man ville vurdere et ROT-fradrag, og utrede gevinster og konsekvenser ved dette. Finansdepartementet fremla i forrige uke sin utredning av forslaget, og konkluderer med å fraråde innføring av skattefradrag for håndverkertjenester i private hjem.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Departementet har sett på konsekvensene av å innføre et særskilt fradrag for Rehabilitering, ombygging og Tilbygg (derav ROT), etter svensk modell. Man har da lagt seg på en fradragsgrense på 50 000 kroner, og begrenset ordningen til å gjelde håndverkertjenester i private hjem (i Sverige får man i tillegg fradrag husholdningstjenester i hjemmet (rengjøring, leksehjelp mv. «RUT») innenfor beløpsgrensen på 50 000 kroner.)

Utgangspunktet for utredningen har vært at ROT-fradraget kan være et hensiktsmessig tiltak for å bekjempe svart arbeid. Det har videre vært hevdet at ordningen vil kunne stimulere til økt sysselsetting i bygge- og anleggsbransjen.

Rapporten fra Finansdepartementet konkluderer likevel med at «ROT-fradraget vil være et dyrt virkemiddel mot svart arbeid», og peker da på at det er den store majoriteten som i dag kjøper håndverkertjenester hvitt som vil få fradraget. De anslår skattetapet ved innføring av en slik ordning til i størrelsesorden 8 milliarder kroner. Departementet ser heller ingen akutte behov for å innføre særlige sysselsettingsstimulerende tiltak i dagens arbeidsmarked, og mener at et ROT-fradrag vil kunne ha negative effekter for andre bransjer.

Departementet mener altså at et ROT-fradrag framstår som et lite tjenlig virkemiddel for å oppnå hensikten med fradraget, på bakgrunn av det store inntektstapet, høye administrative kostnader og et mer komplekst skattesystem.

Med det synes arbeidet med å innføre et ROT-fradrag i Norge å være lagt i Finansministerens skuff. Vi synes dette er uheldig, og næringsorganisasjonene har også reist kraftig kritikk mot rapporten.

Svart økonomi har mange sider og konsekvenser, mest ødeleggende er det kanskje at den virker konkurransevridende: For hederlige aktører er det vanskelig å konkurrere mot firmaer som hverken betaler skatt, moms eller arbeidsgiveravgift. Markedskreftene fungerer ikke når noen jukser.

Fradraget har i Sverige ført til at aksepten for svart arbeid nå er svært lav, og i Finland har store deler av denne delen av det svarte markedet forsvunnet. En viktig konsekvens er at arbeidsmarkedet blir mer ordnet. Skattebetalerforeningen tror et ROT-fradrag vil gjøre det langt vanskeligere for alle som jukser – og enklere for dem som gjør det rett. Summen vil gjøre oss alle godt.

Du kan lese rapporten i sin helhet her.