Må du skatte av jobblånet?

Stig Flesland

Fra 1. mars er renten Skattedirektoratet bruker som målestokk for å finne ut om du har et rimelig lån fra arbeidsgiver høyere enn renten du kan få i banken. Det kan få konsekvenser for arbeidstagere med lån hos arbeidsgiver.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Fordelen ved rimelig lån i arbeidsforhold blir i dag beskattet ved hjelp av en normrentesats som blir fastsatt av Finansdepartementet. Fra og med mars ligger denne på 2,90 prosent p.a.

Samtidig ser vi at flere banker fra det samme tidspunktet kommer til å tilby rentebetingelser som er lavere enn dette (se www.finansportalen.no for hvilke banker som tilbyr best rente).

Hva skjer da med alle bankansatte (og andre) som har lån som er rimeligere enn normrenten?

Skattedirektoratet har besvart dette spørsmålet fra Skattebetalerforeningen på denne måten:

«Når den ansattes rimelige lånebetingelser ikke har sammenheng med arbeidsforholdet, men lånet er gitt på ordinære vilkår som også eksterne kunder tilbys, skal fordelen ikke skattlegges som lønn.

Dette er omtalt i LigningsABC 2014/15 i emnet Lån fra arbeidsgiver/eget selskap, under punkt 8.1.2 (s.867 flg.)»