– Ikke et slikt system vi vil ha

Stig Flesland

Finansminister Siv Jensen vil ikke ha et avgiftsystem som subsidierer virksomheter som grenser mot hobby. Det oppgir hun som årsak til et omdiskutert forslag.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Den foreslåtte økningen av grensen for å registrere seg i merverdiavgiftregisteret, fra 50.000 til 150.000 kroner, er gunstig for staten, som tjener millioner på endringer.

Men spesielt landbruket har varslet at de kan få problemer på grunn av endringen. Finansminister Siv Jensen bekrefter at det er bønder som taper mest på grunn av forslaget, men hun ligger åpenbart ikke søvnløs om natten av den grunn.

– Det minnes om at en årlig avgiftspliktig omsetning på 150 000 kroner er lavt. Virksomheter som gjennomgående har så lav omsetning, kan neppe være eneste inntektskilde for eierne. Mange slike små virksomheter kan nok også være i nedre grense av hva som kan regnes som næringsvirksomhet, skriver Jensen i et skriftlig svar på spørsmål fra Senterpartiets Geir Pollestad, og fortsetter:

– Det er ikke ønskelig å ha et merverdiavgiftssystem som subsidierer slike aktiviteter, eller virksomhet som nærmer seg hobby. Merverdiavgiften er ment å skulle være en avgift på merverdiskaping, endelig betalt av den som er reell sluttbruker av tjenestene.

Senterparti-politikeren har både muntlig og skriftlig bedt om å få vite hvem som tjener på momsendringen.

Ifølge svaret han har fått av finansministeren er det rundt 12.500 virksomheter, eller halvparten av dem som tas ut av mva-registeret, som ikke lenger trenger å innbetale merverdiavgift til staten. Disse betalte i gjennomsnitt inn anslagsvis 10 000 kroner i merverdiavgift. I tillegg kommer besparelser til byråkrati/administrasjon.

– Beregninger tyder på at provenyøkningen som følge av økt beløpsgrense i hovedsak kommer fra små virksomheter innen primærnæringene som ikke lenger får utbetalinger fra merverdiavgiftssystemet. Disse kommer gunstig ut av merverdiavgiftsplikten i dag fordi store deler av deres inntekter består av tilskudd fra staten. Tilskuddene er ikke merverdiavgiftspliktige, mens virksomhetene får fullt fradrag for merverdiavgift på alle sine anskaffelser, skriver Siv Jensen.