– En reduksjon i kravene til oppbevaringstid for regnskapspliktige er en viktig forenkling for næringslivet, sier finansminister Siv Jensen.- Dette er et svært viktig tiltak, og en etterlengtet forenkling, spesielt for de små bedriftene. Et av de viktigste målene for denne regjeringen er å skape en enklere hverdag for bedrifter og folk flest. Denne regelendringen bidrar i stor grad til nettopp det, sier næringsminister Monica Mæland.

Tilsvarende endringer er fastsatt i forskrifter til skatte- og avgiftslovgivningen. Departementet har samtidig opphevet overgangsreglene som ble fastsatt samtidig med at endringene i reglene i bokføringsloven om oppbevaringstid trådte i kraft 1. februar i år.

Endringene trer i kraft 1. januar 2015. Fra samme tidspunkt oppheves forskriften om overgangsregler.

Departementet har gitt Skattedirektoratet i oppdrag å følge opp de foreslåtte endringene med nødvendige tilpasninger i merverdiavgiftsforskriften og skattebetalingsforskriften, med sikte på samtidig ikrafttredelse.

Les forskriften her

Les mer hos Finansdepartementet