Dette ble partiene enige om

Stig Flesland

Fredag 21. november ble de fire borgerlige partiene (omsider) enige om et felles budsjett, og med det ble det satt punktum for en budsjettprosess som har vart i halvannen måned.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Fasiten viser at milliardbeløp har blitt flyttet på – og det blir noe mindre skattelette enn regjeringen opprinnelig gikk inn for.

Dette er avtalen i sin helhet (ekstern lenke)

Formuesskatt

Endringen i formuesskatt har vært mye omtalt. Fra og med 2015 vil det være slik at du betaler formuesskatt når du kommer over 1,2 millioner kroner (2,4 millioner for ektepar) i skattepliktig nettoformue. Satsen senkes fra 1,0 prosent til 0,85 prosent.

Samtidig økes verdsettelsen av sekundærboliger og næringseiendom fra 60 prosent til 70 prosent av beregnet markedsverdi.

Har du en utleiebolig som er verdsatt til 4 millioner kroner vil dette innebære at du betaler 200 kroner mindre i formuesskatt i 2015 på denne boligen enn du gjør i 2014.

  • I 2014 vil formuesskatten på utleieboligen være 24.000 kroner (ligningsverdi på 2,4 millioner).
  • I 2015 vil formuesskatten på utleieboligen være 23.800 kroner (ligningsverdi på 2,8 millioner kroner).

I tillegg er ikke tanken om fritak for såkalt arbeidende kapital skrinlagt. I avtalen fremkommer det at regjeringen skal utrede en modell for formueskatt der arbeidende kapital fritas for beskatning.

Momsendringer

To omdiskuterte momsendringer ble også trukket tilbake/justert.

For det første går regjeringen tilbake på forslaget om å øke registreringsgrensen for registreringsplikt i mva-registeret til 150.000. Dermed beholdes dagens omsetningsgrense på 50.000 kroner.

Dernest blir det ikke en økning i grensen for avgiftsfri import (typisk for netthandel) til 500 kroner, slik regjeringen opprinnelig foreslo. Nå ender det opp med en ny grense på 350 kroner, inkludert frakt og forsikringskostnader.

Redder skatteklasse 2 – igjen

Skatteklasse 2 for ektepar var atter en gang foreslått fjernet. Men som i fjor ble dette reddet i forhandlingene med samarbeidspartiene Krf og Venstre.

Trygdeavgiften ble opprinnelig foreslått redusert noe for lønnsinntekter, fiske, fangst og barnepass og for annen næringsinntekt (til 8,1 og 11,3 prosent). Dette blir nå reversert, slik at trygdeavgiften forblir på 8,2 prosent (lønn, fiske, fangst og barnepass) og 11,4 prosent (annen næringsinntekt).

For en personinntekt på 450.000 kroner innebærer dette at en foreslått skattelette på 450 kroner likevel ikke blir noe av.

Har du høye reisekostnader til og fra jobb vil budsjettavtalen medføre noe høyere skatt å betale. Det nye bunnfradraget i reisefradraget økes fra 15.000 til 16.000 kroner.

Innslagspunktet for toppskatt reduseres også noe sammenlignet med det opprinnelige forslaget, og settes til 550.550 kroner.

Ellers er følgende endringer greie å merke seg:

  • Den øvre grensen i minstefradraget økes til 89.050 kroner
  • Normrenten øker med 15 basispunkter, noe som kommer i tillegg til den allerede foreslåtte økningen på 25 punkter. Samlet økning blir derfor 40 basispunkter.
  • Heve grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner til 8.000 kroner.
  • Øke gavefradraget til 20.000 kroner.
  • Øke grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift til 50.000 kroner per ansatt/500.000 per organisasjon.
  • Økt maksgrense for skattefradrag fra 20.000 til 100.000 kroner i overgangsordningen fra gammel til ny uføretrygd.

Hovedtall fra budsjettet

Påløpt Bokført
Grønt skatteskift, økte skatter og avgifter 2,198 mrd 1,993 mrd
Andre økte skatter og avgifter 3,105 mrd 2,51 mrd
Sum økte skatter og avgifter 5,303 mrd 4,503 mrd
Grønt skatteskift, reduserte skatter og avgifter 0,995 mrd 0,728 mrd
Sosial profil, reduserte skatter og avgifter 1,283 mrd 1,009 mrd
Sum reduserte skatter og avgifter 2,278 mrd 1,737 mrd