Fjerner omstridt momsfelle

Stig Flesland

Momsfellen som har kostet mange næringsdrivende dyrt kan være borte til høsten.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår Finansdepartementet å innføre forenklede reglene for utleiere av næringseiendommer. Forslaget er i tråd med utkastet som ble sendt på høring høsten 2013. I tillegg gjelder forslaget også bortforpaktere av landbrukseiendommer.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Registrering

Salg og utleie av fast eiendom er spesielt unntatt merverdiavgift. Utleiere som leier ut til leietakere som er avgiftspliktige virksomheter, kan imidlertid søke om å bli frivillig registrering. På den måten får både utleier og leietaker fradrag for inngående mva.

For utleiere som allerede er registrert i Merverdiavgiftsregisteret for annen omsetning, har kravet om særskilt søknad om frivillig registrering vist seg å være problematisk. Fordi utleier allerede er registrert, har det vært snublende lett å fakturere også husleie med mva uten å vite at det er nødvendig med særskilt registrering. Utallige utleiere har gått i denne fellen, og både utleier og leietaker har mistet retten til fradrag for inngående mva.

Finansdepartementet foreslår derfor at det ikke skal være et absolutt krav at utleier søker om frivillig registrering. Hvis vilkårene for å bli frivillig registrert er oppfylt og utleier fakturere mva på husleien, skal det være tilstrekkelig.

Forslaget omfatter også fremleiere og innebærer at heller ikke de går i fellen.

Det vil imidlertid fortsatt være viktig at alle som er frivillig registrert eller som oppfører seg som om de var det, har oversikt over at senere ledd i kjeden krever opp mva på husleien.

Virkningstidspunktet

Registrering i Merverdiavgiftsregisteret gjelder fra den termin hvor det er søkt om registrering. Mange utleiere har søkt for sent og dermed mistet retten til fradrag, helt eller delvis. Finansdepartementet foreslår at virkningstidspunktet kan settes inntil 6 måneder tilbake i tid. På den måten får utleier lenger tid til å områ seg på uten å miste retten til fradrag.

Forslaget om 6 måneders tilbakevirkende kraft får også betydning i de tilfeller utleier allerede er mva-registrert og ikke søker frivillig registrering, men fakturerer husleien med mva. Også i de tilfellene kan virkningstidspunktet settes tilbake.

Det foreslås at reglene skal gjelde fra 1. juli 2014.

Er du medlem og har spørsmål om moms? Kontakt oss!