Kritisk til urimelig budsjettutslag

Stig Flesland

Skattebetalerforeningen brukte tiden på forskjellsbehandling av skattebetalere da fagsjef Rolf Lothe møtte i finanskomiteen på høring om statsbudsjettet for 2015.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Høringen, som begynte på Stortinget mandag 20. oktober og som fortsetter hele tirsdag 21. oktober, gir aktører en mulighet til å trekke frem det de mener er bra eller dårlig med budsjettforslaget. Tiden er begrenset, slik at det ikke lar seg gjøre å si alt man mener.

Les notatet politikerne fikk

Skattebetalerforeningen hadde derfor valgt å prioritere rettssikkerhet.

– Likhet for loven, altså at like tilfeller behandles likt, er en viktig del av skattebetalernes rettssikkerhet. Vi er derfor kritisk til at overgangsreglene for uførepensjonister og reglene om særfradrag for sykdomsutgifter forskjellsbehandler skattyterne på bakgrunn av ligningen for tidligere inntektsår, sier Rolf Lothe.

Han viste til to konkrete forslag i budsjettet som forskjellsbehandler skattebetalere.

1) Endringene i skattereglene for uførepensjonister medfører blant annet at uførepensjonister ikke lenger skal ha rett til skattebegrensning, noe som gjør at noen uførepensjonister kommer dårligere ut enn før. For å bøte på dette foreslår departementet at visse pensjonister skal få redusert skatt i en overgangsperiode. Det er imidlertid bare uførepensjonister som hadde skattebegrensning i 2014 som kommer inn under overgangsreglene.

En uførepensjonist kan dermed få satt ned skatten med inntil 20.000 kroner i 2015, men bare dersom han hadde skattebegrensning i 2014. Det betyr at en annen skattyter, med helt identiske inntekter og fradrag i 2015, vil måtte betale 20.000 kroner mer i skatt bare fordi han ikke hadde skattebegrensningen i 2014.

2) Tilsvarende utslag får man når særfradraget for sykdomsutgifter i 2015 igjen bare videreføres for personer som hadde særfradraget i inntektsårene 2010 og 2011. En person som ble syk i 2011 vil, med årlige utgifter på 25.000 kroner, ha betalt omtrent 18.000 kroner mer i skatt enn en person som ble syk i 2010 og dermed har krav på fradraget.

– Dette strider med to grunnleggende elementer ved skattereglene, sier Lothe, og fortsetter:

– Et av de grunnleggende og bærende elementer ved skattereglene er at like tilfeller skal behandles likt. Det bør være selvsagt at for eksempel to personer med identisk lønnsinntekt, og ellers like fradrag, betaler den samme skatten. I tillegg er dette en forskjellsbehandling som bryter med skatteevnesynspunktet – at skatten utmåles etter skattyters evne til å bære den. To personer med identiske inntekter og fradrag har den samme skatteevnen, uavhengig av hvilke fradrag de har hatt tidligere inntektsår.