Dette er budsjettets vinnere og tapere

Stig Flesland

Skattebetalerforeningen mener statsbudsjettet er på det jevne for mange arbeidstakere, men at noen grupper kommer spesielt godt ut – og noen grupper kommer spesielt dårlig ut.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

De som kommer best ut av forslaget til statsbudsjettet for 2015 er de aller rikeste. Det skyldes i all hovedsak at satsen i formuesskatten foreslås kuttet med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent og en marginal økning i bunnfradraget. For en formue på 10 millioner kroner innebærer dette et skattekutt på 24.000 kroner.

– De rikeste er helt klart budsjettets vinnere. . Selv om vi er motstandere av formuesskatten ville vi helst ha sett at formuesskattekuttet i større grad hadde kommet i form av en markant økning i bunnfradraget, slik at flere vanlig folk slapp formuesskatten. Fribeløp på opp mot 20-25 millioner kroner, som de snakket om før valget i fjor, har vi foreløpig sett lite til, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Samtidig mener Lothe at unge kommer godt ut.

– Økningen av frikortgrensen er gode nyheter for de unge. Det at de kan tjene 10.000 kroner mer uten å måtte betale skatt er bra, spesielt når man samtidig vet at det er pensjonsopptjening fra første krone.

Han peker også på noen åpenbare tapere i budsjettet.

– De som har nytt godt av skatteklasse 2 vil, sammen med visse grupper uførepensjonister, være budsjettets tapere.

Men for de aller fleste mener Lothe at dette er et helt ok budsjett.

– I snitt vil de fleste få litt mer å rutte med, selv om vi ikke snakker om veldig store beløp.