Gavmilde kan miste tusenlapper i fradrag

Stig Flesland

Hvis både du og ektefellen din gir store beløp til frivillige organisasjoner hvert år bør dere følge ekstra nøye med på hvordan dette rapporteres inn – og om nødvendig kreve at beløp blir endret før selvangivelsen kommer. Hvis ikke kan skattefradraget ryke.

Gaver til godkjente frivillige organisasjoner kan gi deg store skattefradrag. For 2013 er maksgrensen 12.000 kroner for å få fradrag i skatten. Det vil si at ektefeller kan gi inntil 24.000 kroner til gode formål og få redusert skatten med 28 prosent av dette beløpet. Du finner listen over godkjente frivillige organisasjoner her: http://www.skatteetaten.no/frivillige

Kan ikke flytte fradrag mellom ektefeller

Men en ting bør du være svært oppmerksom på: Ektefeller står ikke fritt til å fordele dette fradraget seg imellom, slik de kan gjøre med en rekke andre poster i selvangivelsen som for eksempel lånerenter og gjeld.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Fra og med inntektsåret 2011 er det skjedd en endring i Skatteetatens rutiner, slik at ligningen nå blir basert på opplysningene fra mottakerorganisasjonen. Dette er i tråd med vilkårene under fradragsordningen om at gaveopplysninger skal innberettes maskinelt fra organisasjonene til Skattedirektoratet.

Denne endringen medfører imidlertid også at gavebeløp som ikke er blitt innberettet av organisasjonen på den enkelte giver/ektefelle, har blitt strøket dersom ektefellen har krevd fradraget manuelt i selvangivelsen.

Dette må dere gjøre

Dersom både du og ektefellen din skal bruke dette fradraget fullt ut er det derfor viktig at dere selv ber den eller de aktuelle organisasjonene om å ordne dette ved gavetidspunktet eller i hvert fall etter at man får selvangivelsen og sjekker denne opp mot årsoppgavene sine.

Dersom du vet at du og din ektefelle havner i en situasjon som dette, bør dere derfor allerede nå be den/de organisasjonene som har mottatt penger fra dere fordele gavene når de sender ut årsoppgaver i januar 2014. På den måten slipper dere forhåpentligvis å bruke mer tid på dette i mars/april – eller i verste fall miste hele fradraget selv om dere egentlig har krav på det.