Det beste fradraget for studenter

Stig Flesland

Mange studenter risikerer å gå glipp av store skattefradrag hvert eneste år. Dette må du gjøre for å få det «hemmelige» fradraget.

En rekke studenter går glipp av store skattefradrag årlig. Det tror Gry Nilsen, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

– Studenter som har jobb på studiestedet sitt kan få pendlerfradrag. Det går mange glipp av, sier Nilsen.

Pendlerfradrag

Å bo borte på grunn av studier, gir ikke rett til pendlerfradrag. Men er du student, kan du få fradrag for kost når du har sommerjobb på studiestedet dersom hjemstedet er et annet. Bruker du mesteparten av tiden på jobb i sommerferien, er du ordinær pendler i ferier.

Er du 22 år eller eldre må du ha en såkalt «uselvstendig« bolig på studiestedet, normalt en bolig på under 30 kvm, for å anses som pendler. Pendlerfradrag er aldri forhåndsutfylt i selvangivelsen.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

– Mange studenter har jobb på studiestedet sitt, og kan derfor kreve fradrag for merutgifter til mat. Du får ikke fradrag for husleien, ettersom du ikke betaler noe hjemme, men du kan få kostfradrag, sier Nilsen.

Eksempel på bruk

Torjus på 21 år studerer i Bergen, foreldrene bor i Stavanger. Han jobber fulltid i Bergen fra midten av mai til i midten av juli og regnes da som pendler. Han har krav på fradrag for merutgifter til kost med 190 kroner per døgn han er i Bergen. 54 dager gir 10.260 kroner i fradrag. For å anses som pendler, må han ha reist hjem til foreldrene i perioden. Er man 21 år eller yngre minst hver 6. uke, er man 22 år eller eldre minst hver 3. uke.

Er du usikker på om du har krav på fradraget? Trenger du bistand i andre skattesaker? Meld deg inn i Skattebetalerforeningen!

I tillegg kommer utgifter til reise hjem. Her er imidlertid bunnfradraget (egenandelen) på 13.700 kroner, og dermed skal det mer til for at du får benyttet deg av det.

Slik fører du det

Dersom du har krav på kostfradraget, kan du føre det inn i post 3.2.7 i selvangivelsen.

Eventuelle reisekostnader fører du i post 3.2.9. Her kan du, som nevnt, ta med kostnader til hjemreise mens du har jobben som hovedbeskjeftigelse, som regel i sommermånedene, men du kan også ta med kostnader mellom hybel/leilighet og arbeidssted i den samme perioden. Det kan være nok til at du kommer over grensen og får utnyttet pendlerfradraget.

 

NB! Dette er en sak fra vårt arkiv. Satsene og tallene i eksemplene kan være endret. Dersom du trenger bistand, kontakt oss på 22 97 97 00!