6 ting du bør vite om BSU

Stig Flesland

Boligsparing for ungdom er en ordning som er øremerket ungdom som skal inn på boligmarkedet. Men pass deg så du ikke trår feil. Her er seks ting du bør vite om ordningen.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Spar kun når du har høy nok inntekt

Skal du ha full glede av skattefordelen, forutsetter dette at du har en egen inntekt på minst 60.980 kroner. Sum skatt og avgift utgjør da akkurat 5.000 kroner, som altså BSU-fradraget vil redusere – krone for krone.

Ikke fradrag det året kontoen avsluttes

For å få rett til fradrag må innskuddet være innbetalt på kontoen senest 31. desember i inntektsåret, og det årlige sparebeløpet må stå inne over et årsskifte. De pengene som er satt inn på konto det året man avslutter kontoen får du dermed ikke fradrag for. Det kan koste deg 5.000 kroner i tapt skattefradrag.

Ekstraregning hvis du bryter vilkårene

Tar du ut penger fra BSU-kontoen og ikke bruker dem i samsvar med vilkårene, som for eksempel til å kjøpe en fritidsbolig, må du betale et tillegg i skatt som tilsvarer de skattefradragene du tidligere har fått. Har du benyttet BSU-ordningen fullt ut vil det si at du risikerer en skatteregning på 40.000 kroner med dagens regler.

Begrensning i bruken

Sparebeløpet må brukes til kjøp av, eller nedbetaling av gjeld på, ny fast bolig. Boligen kan ligge i Norge eller i utlandet. Du kan imidlertid ikke bruke BSU-pengene til å kjøpe ut medeier i felles bolig som er anskaffet før opprettelsen av spareavtalen. Gjør du dette vil du tape skattefradraget du har fått på dette beløpet.

Må være din faste bolig

Det stilles krav om at boligen benyttes som din faste bolig. Innflytting i boligen må skje innen «rimelig tid». Flytter du inn i løpet av seks måneder etter at boligen er innflyttingsklar vil dette alltid bli ansett som innen rimelig tid.

Tar du ut penger er det slutt

Selv om økonomien skulle være skranten er det å ta ut penger fra BSU-kontoen en dårlig løsning. Du kan ikke innbetale nye sparebeløp etter at du har tatt ut penger fra kontoen eller du har brutt kontrakten på andre måter. Du kan heller ikke opprette en ny BSU-avtale. Tar du ut penger, selv om det bare er et lite beløp, så er det altså slutt for din BSU-sparing.

Har du spørsmål knyttet til BSU? Kontakt en av rådgiverne i Skattebetalerforeningen!