12 viktige spørsmål før selvangivelsen leveres

Stig Flesland

Kan du svare «Ja» på ett eller flere av disse spørsmålene bør du ha sjekket selvangivelsen din før den blir levert.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Norske skattebetalere «snyter seg selv» i selvangivelsen hvert år. Grunnen er at vi stoler på at selvangivelsen er ferdig utfylt, og dropper å fylle inn fradrag vi faktisk har krav på.

Ungdom sløvest – eldre flinkest

En undersøkelse Ipsos MMI har utført på vegne av Skattebetalerforeningen viser at ungdom er aller sløvest. 21 prosent av ungdom mellom 15 og 24 dropper å sjekke om tallene i selvangivelsen stemmer. Når man passerer 25 år blir man åpenbart mer nøye, og i gruppen over 60 år er det bare 4 prosent som lar være å sjekke om tallene i selvangivelsen stemmer.

Tall fra Skatteetaten viser at det er postene lønn, gjeld og gjeldsrenter som tradisjonelt sett blir endret i flest selvangivelser. Men det er reisefradrag, nye opplysninger om bil, fradrag for kost og losji og særfradraget for store sykdomsutgifter som oftest føyes til av oss skattebetalere.

Les mer om fradrag her

– Det vanligste fradraget som ikke er ferdig utfylt er kanskje reisefradraget, typisk er i så måte den daglige reisen til og fra arbeidet. I tillegg kommer pendlerfradrag og reisefradrag i andre sammenhenger, sier Rolf Lothe, advokatfullmektig i Skattebetalerforeningen.

Viktig sjekkliste

Det viktigste å sjekke før du leverer selvangivelsen er derfor om alt du har krav på er med. For å finne ut dette er det 12 spørsmål du bør stille deg selv.

 • Har du lang reise til jobb?
 • Kjører du omvei for å levere i barnehage?
 • Har du brukt privat dagmamma?
 • Har du lån eller aksjer i utlandet?
 • Har du private lån?
 • Har du riktig skatteklasse?
 • Handler du aksjer og har utgifter knyttet til dette?
 • Har du refinansiert lån?
 • Har du hatt inntekt eller formue i utlandet?
 • Har du store utgifter på grunn av sykdom?
 • Har arbeidsgiver dekket utgifter for deg?
 • Er du gift med alders- , AFP- eller uførepensjonist med lav pensjon som har krav på enten skattefradrag eller skattebegrensning?

Les også «Dette er det ukjente skattesmutthullet».

Medlemmer i Skattebetalerforeningen kan få bistand med sine skattespørsmål ved å ringe skattetelefonen på 22 97 97 10 og oppgi ditt medlemsnummer. Om du ikke er medlem, kan du lese mer om medlemskap her.